โครงการประกวด APP สุขภาพ

รายละเอียดโครงการประกวด APP สุขภาพ
สถาบัน Change Fusion ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Google Thailand และ Google Developer Group-GDG จัดกิจกรรม “Hackathon” ภายใต้โครงการประกวดการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Health App Challenge 2 : Hac 2) เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ และสนับสนุนองค์ความรู้และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับประชาชน
ผู้ที่สนใจสมัครสามารถรวมทีมไม่เกิน 5 คนเข้าร่วมสมัคร เพื่อคัดเลือกไอเดียไปเข้าร่วมการประกวดแอพลิเคชั่นชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทโดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
– แอพลิเคชั่นที่เข้าประกวดต้องสามารถใช้งานได้บน Android Platform
– แอพพลิเคชั่นต้องอยู่ภายใต้ หัวข้อการสร้างเสริมสุขภาวะ (กาย,ใจ,ปัญญา,สังคม)
– แอพลิเคชั่นที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่อื่นมาก่อน
– แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาจะต้องถูกหลังศีลธรรม ถูกลิขสิทธิ๋ และตรงตามข้อบังคับของ Google Play Policy
– ผู้เข้าร่วมจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
– ผู้เข้าร่วมมีทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรมมิ่ง การออกแบบและครีเอทีฟ ธุรกิจและการตลาด
– ผู้เข้าร่วมสามารถทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นหรือโปรโตไทป์ได้ หรือนำแอพที่เคยพัฒนามาก่อนแล้วได้เช่นกัน (โดยส่งเอกสาร 2-3 หน้า เพื่ออธิบายภาพรวมของแอพ)
ผู้เข้าร่วมสามารถ อ่านรายะเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้ที่
เว็บไซต์ www.hac.in.th
สอบถามทางอีเมลล์ [email protected]
เว็บไซต์การประกวด www.hac.in.th
กติกาการประกวด www.hac.in.th
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

รายละเอียดโครงการประกวด APP สุขภาพ

สถาบัน Change Fusion ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Google Thailand และ Google Developer Group-GDG จัดกิจกรรม “Hackathon” ภายใต้โครงการประกวดการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Health App Challenge 2 : Hac 2) เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ และสนับสนุนองค์ความรู้และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับประชาชน

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถรวมทีมไม่เกิน 5 คนเข้าร่วมสมัคร เพื่อคัดเลือกไอเดียไปเข้าร่วมการประกวดแอพลิเคชั่นชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทโดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  • แอพลิเคชั่นที่เข้าประกวดต้องสามารถใช้งานได้บน Android Platform
  • แอพพลิเคชั่นต้องอยู่ภายใต้ หัวข้อการสร้างเสริมสุขภาวะ (กาย,ใจ,ปัญญา,สังคม)
  • แอพลิเคชั่นที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่อื่นมาก่อน
  • แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาจะต้องถูกหลังศีลธรรม ถูกลิขสิทธิ๋ และตรงตามข้อบังคับของ Google Play Policy
  • ผู้เข้าร่วมจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ผู้เข้าร่วมมีทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรมมิ่ง การออกแบบและครีเอทีฟ ธุรกิจและการตลาด
  • ผู้เข้าร่วมสามารถทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นหรือโปรโตไทป์ได้ หรือนำแอพที่เคยพัฒนามาก่อนแล้วได้เช่นกัน (โดยส่งเอกสาร 2-3 หน้า เพื่ออธิบายภาพรวมของแอพ)

ผู้เข้าร่วมสามารถ อ่านรายะเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้ที่

เว็บไซต์ www.hac.in.th

สอบถามทางอีเมลล์ [email protected]

เว็บไซต์การประกวด www.hac.in.th

กติกาการประกวด www.hac.in.th

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code