โครงการทหารไทยและเยาวชนค่ายฯ วิถีไทย วิถีพุทธ ร่วมหยุดแอลกอฮอล์ (งดเหล้าเข้าพรรษา 55) ระบุ หากงดเหล้า 3 เดือนมีเงินเก็บเกือบครึ่งล้าน

 

โครงการทหารไทยและเยาวชนค่ายฯ วิถีไทย วิถีพุทธ ร่วมหยุดแอลกอฮอล์ (งดเหล้าเข้าพรรษา ๕๕) ระบุ หากงดเหล้า 3 เดือนมีเงินเก็บเกือบครึ่งล้าน

 

ที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.บุญเรือง จันทรวิมล อศจ.ศร. ได้เป็นประธานในการการอบรมครั้งที่  1  ประเด็นรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดโฆษณาของบริษัทน้ำเมา และน้ำเมายาเสพติดถูกกฎหมายมหันตภัยใกล้ตัว ภายใต้โครงการทหารไทยและเยาวชนค่ายฯ

วิถีไทยวิถีพุทธร่วมหยุดแอลกอฮอล์ (งดเหล้าเข้าพรรษา 55 ) โดยมีหน่วยทหารต่างๆภายในค่ายเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 150 นาย ประกอบด้วย โรงเรียนทหารราบ กองพันทหารราบที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กองวิทยาการ กองบริการ กองเครื่องช่วยฝึก โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองศูนย์การทหารราบ ภายหลังพิธีเปิดการอบรม ร่วมสวดมนต์แปลชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและแนะนำวิทยากรจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแล้ว

กิจกรรมเริ่มต้นการละลายพฤติกรรมในชื่อว่า “เกมปืนย้ายค่าย” ที่ให้ทหารทุกนายที่มาจากแต่ละหน่วยได้คละกันจนได้ครบ 15  กลุ่มๆ ละ 10 นาย จากนั้นเป็นเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า “ระดมสมอง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจร่วมกันว่าจะทำอะไร หวังผลอะไร เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน

เน้นที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะมองเห็นเส้นทางทำงานและเป้าหมายสุดท้าย โดยจะให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดกันในประเด็น  1) ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแค่ไหน (รับรู้ข้อมูล- เปลี่ยนแปลงตนเอง-ไปชักชวนคนอื่นๆ) 2) ตลอดโครงการคาดว่าจะมีเงินเก็บค่าเหล้าหรือไม่ 3)ถ้ามีเงินเก็บค่าเหล้า จะเอาเงินนี้ไปทำอะไร ภายหลังจากกิจกรรมนี้เสร็จได้ค้นพบว่า 1) ส่วนใหญ่ได้เห็นผลกระทบส่วนมากเป็นด้านลบ ที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเอง เช่น ขาดสติ มีโรค แก่ครอบครัว เช่น เป็นหนี้ ไม่ได้ซื้อของที่จำเป็นต่อครอบครัว แก่เพื่อนฝูงและชุมชน(หน่วย)  เช่น เกิดอุบัติ หนี้สิน 2) พอให้รวมตัวเลขที่คาดว่าจะเก็บเงินได้หาก “งดเหล้าตลอดโครงการ (สค.-พย.)” พบว่า เมื่อรวมทั้งหมดแล้ว จะมีเงินเหลือเกือบครึ่งล้าน(466,990 บาท)  3) คำตอบในการนำเงินที่เก็บได้ไปทำสิ่งอื่นๆต่อ (เรียงตามความสำคัญ) ได้แก่ เรียนต่อ ทำธุรกิจ ออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ให้ทุนการศึกษา ทำบุญ  ช่วงบ่าย เริ่มกิจกรรมด้วยการ “เต้นเข้าจังหวะ” เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ไม่ง่วงและพร้อมที่จะทำกิจกรรมภาคบ่าย

แรกๆดูเหมือนว่า เหล่าทหารจะอายไม่กล้าออกท่า แต่พอทำไปสักพัก ความรู้สึกและพฤติกรรมก็เริ่มละลายและแสดงร่วมกันอย่างน่ารักและประทับใจ พอเข้าสู่กิจกรรมระดมสมอง “คุณได้รับผลกระทบจากสุราอย่างไรบ้าง”

โดยได้รับการนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยจากนายประญัติ  เกรัมย์และนางสาวกัญญารัตน์  สุริยะวงค์  ผู้ประสานงานส่วนกลาง จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ทุกกลุ่มก็ได้ระดมความเห็นกันเต็มที่ และมีการ shopping ข้อมูลแต่ละกลุ่มพร้อมให้คะแนนตามความพึงพอใจ จนที่สุดก็ได้กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดคือ “ดูดี

เพราะงดเหล้า” มารับรางวัลเป็นพระเครื่องกันทุกคน กิจกรรมสุดท้ายที่ดูเหมือนจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นคือ “จับคู่ buddy แก้เชือกปัญหา” แม้หลายนายจะยังทำไม่สำเร็จ แต่ก็เหมือนกิจกรรมนี้ได้ผูกใจและเชิญนายทหารที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้มาอีกในครั้งต่อๆไป ผ่านสมุดบันทึกของคู่บัดดี้ที่แลกกัน

เพื่อเปิดใจให้ปรับพฤติกรรมสู่การเป็นทหารต้นแบบรณรงค์งดเหล้าในที่สุดนั่นเอง

 

 

ที่มา : ทีมสนับสนุนงานรณรงค์งดเหล้าส่วนกลาง

Shares:
QR Code :
QR Code