โครงการชุมชนจักรยานหนองไม้แก่น ปั่นปลอดภัย ร่วมใจสร้างสุขภาวะ

featured

ภาพบรรยากาศ โครงการชุมชนจักรยานหนองไม้แก่น ปั่นปลอดภัย ร่วมใจสร้างสุขภาวะ กิจกรรมทีมจักรยานและผู้สูงอายุออกบิณฑบาตขยะในชุมชนบ้านหนองไม้แก่น พิธีเปิดโครงการ “ชุมชนจักรยานบ้านหนองไม้แก่น ปั่นปลอดภัย ร่วมใจสร้างสุขภาวะ”เพื่อลงพื้นที่ฐานเรียนรู้ต่างๆ ตามเส้นทางจักรยานในชุมชนบ้านหนองไม้แก่น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/kRsR2a

Shares:
QR Code :
QR Code