แอพพลิเคชั่นเรียนระนาดเอก นวัตกรรมสุดบรรเจิดของนักศึกษา ม.อ.

 

แอพพลิเคชั่นเรียนระนาดเอก นวัตกรรมสุดบรรเจิดของนักศึกษา ม.อ.
 
 
ม.อ. ไอเดียเจ๋ง คิดค้นแอปพลิเคชั่นเล่นระนาดเอกผ่านแท็บเล็ต หวังให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้และเล่นดนตรีไทยได้ง่ายขึ้น สืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้สูญสลายท่ามกลางกระแสเทคโนโลยี จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย เผยผู้สนใจสามารถเปิดให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ระนาดเอก โดยค้นหาคำว่า ระนาดเอก (ranaad-xek)
       
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้แก่ นายศุภกิตติ์ จันทร์เลิศ และนายอธิวัชร์ ทองนวล ได้ร่วมกันคิดค้นและประดิษฐ์ผลงาน “แอพพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทยสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต-ระนาดเอก” จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
       
นายศุภกิตติ์ จันทร์เลิศ หนึ่งในผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เล่าว่า วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทยสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต-ระนาดเอก ก็เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อว่าแอพพลิเคชั่นที่คิดค้นนี้ จะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจดนตรีไทยเพิ่มมากขึ้น
       
สำหรับการทำงานของ ‘แอพพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทยสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต-ระนาดเอก’ สามารถเลือกเล่นได้ 2 แบบ คือ แบบฝึกหัด และเล่นอย่างอิสระ โดยกำหนดจังหวะของฉิ่งได้ 3 แบบ คือ ชั้นเดียว สองชั้น และสามชั้น และเลือกไม้ระนาดแบบไม้แข็ง และไม้นวม ซึ่งสามารถรองรับลูกเล่นการตีระนาดอย่างตีคู่แปด ตีกวาด ตีเก็บ ตีกรอ ได้เหมือนกับการเล่นระนาดเอกจากเครื่องดนตรีจริง
       
 “เมื่อเราออกแบบด้านเทคนิคและกราฟฟิคแล้ว เราก็จะอัดเสียงระนาดเอก จากการเล่นระนาดโดยอาจารย์ทนงศักดิ์ ปานงาม ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. โดยได้รับการอนุเคราะห์การอัดเสียงจากหน่วยโสตทัศนศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีอาจารย์กษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งด้วยการทำงานดังกล่าว จะทำให้เมื่อเล่นระนาดเอกบนแท็บเล็ต เสียงที่ได้จะเหมือนเสียงเล่นระนาดจริง” นายศุภกิตติ์กล่าว
       
ขณะที่นายอธิวัชร์ ทองนวล หนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทย กล่าวว่า จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้ นอกจากจะมีรูปแบบที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้ว ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของการฝึกหัด โดยสามารถฝึกให้ผู้เล่นเพลงแขกบรเทศชั้นเดียว พัฒนาการเล่นเพลงพื้นฐานเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไป อาทิเช่น เพลงลาวเสี่ยงเทียน และเพลงลาวครวญ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ โดยค้นหาคำว่า ระนาดเอก (ranaad-xek)
       
“ผลงานแอพพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทยสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต-ระนาดเอก คือ การบูรณาการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กับดนตรีไทยเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยหันมาสนใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น และยังสะดวกสบาย เนื่องจากอาจจะไม่สามารถนำระนาดเดินทางไปทุกที่ได้ แต่สามารถพกพาแท็บเล็ตที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไปเล่นได้ทุกโอกาสที่ต้องการ” นายอธิวัชร์ กล่าว
 
 
 
ที่มา : astvผู้จัดการออนไลน์
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ