แอนิเมเตอร์มืออาชีพ

          Thailand Animator Festival#3 (TAF#3)เทศกาลแอนิเมชั่นหนึ่งเดียวของไทย เปิดรับคัดเลือกผลงาน


/data/content/25021/cms/e_adfimoprw247.jpg


          SpUtNiK Tales Studio ร่วมกับ มูลนิธิสยาม กัมมาจล ธนาคารไทยพานิชย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดงาน Thailand Animator Festival#3 (TAF#3) เทศกาลแอนิเมชั่นหนึ่งเดียวของไทย ที่ให้อิสระและเปิดกว้างมากที่สุด เปิดรับคัดเลือกผลงาน แอนิเมชั่นเข้าร่วมเทศกาลโดย ไม่จำกัดอายุ เนื้อหา/วิธีการผลิต และไม่จำกัดความยาวของผลงานใดๆ ทั้งสิ้น เปิดรับผลงานแอนิเมชั่น "แจ้งเกิด" ถึงวันที่ 15 ก.ค. ดาวน์โหลดใบสมัคร และกติกาการส่งผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/animatorfestival


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code