แสดงความรักวาเลนไทน์ ด้วย 3 ก.ก้ม กราบ กอด

ที่มา :  มติชน


แสดงความรักวาเลนไทน์ ด้วย 3 ก.ก้ม กราบ กอด thaihealth


แฟ้มภาพ


พม. ชวนสังคมไทยมาให้ความสำคัญและความเคารพผู้สูงอายุภายใต้ แนวคิด 3 ก ก้ม กราบ กอด


นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันแห่งความรัก หรือวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ หน่วยงานสังกัด พม. ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดกิจกรรม "การแสดงความรักต่อผู้สูงอายุ เพื่อลดความรุนแรง" ด้วยการชวนสังคมไทยมาให้ความสำคัญและความเคารพผู้สูงอายุภายใต้ Concept 3 ก "ก้ม กราบ กอด" คือ ก้มแสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ กราบแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และกอดแสดงความรักต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเราเชื่อว่าหากได้นำไปปฏิบัติก็จะทำให้สังคมไทยไร้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ และลดการถูกทอดทิ้งผู้สูงอายุจากครอบครัว


นางสุภัชชา กล่าวอีกว่า ขณะที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดกิจกรรม "พม. สื่อรัก Infinity of Love รักยาวไกล ไร้ความรุนแรง" ที่สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ในวันวาเลนไทน์ ในการชวนคู่รักที่ไปจดทะเบียนสมรสทำกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ตั้งแต่แนะนำและให้คู่มือการเริ่มต้นสร้างครอบครัว พร้อมกิจกรรมต่างๆ และมอบของรางวัล รวมถึงการเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดกิจกรรม "การรณรงค์รักอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนื่องในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์)" โดยเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ Teen ทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ รวม 8,780 แห่งทั่วประเทศ สื่อสารรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านสื่อกระจายเสียง สื่อพื้นบ้าน และสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ "ถนนเด็กเดิน เพลินเพลิดวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์" ซึ่งดำเนินการมาแล้วในหลายจังหวัด โดยเดือนนี้จะจัดที่ จ.สงขลา ชัยภูมิ และเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code