‘แสงเทียนแห่งสยาม’ ของขวัญปีใหม่คนไทย

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


'แสงเทียนแห่งสยาม' ของขวัญปีใหม่คนไทย  thaihealth


แฟ้มภาพ


'แสงเทียนแห่งสยาม'ของขวัญปีใหม่คนไทย รัฐบาลชวนสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลชีวิต   มหาดไทยจัดเต็มดูแลประชาชน 24 ชม.


รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่คืนความสุขให้ประชาชน จัด "แสงเทียน แห่งสยาม สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธฯ" ชวนคนไทยร่วมงานเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ร่วมจุดเทียน "แสงเทียนแห่งสยาม" ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล กราบบูชาพระพุทธปฏิมา ในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ด้าน "ก.มหาดไทย" จัดเต็มดูแลประชาชน 24 ชม. ตั้งจุดพักรถง่วง-อ่อนเพลีย เปิดศูนย์ดำรงธรรม 1567 ทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศ


พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการจัดงาน "แสงเทียน แห่งสยาม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธถวายเป็นพระราชกุศลพุทธศักราช 2560"


พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.59 มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560 ดังนี้ 1.กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2.สวดมนต์ข้ามปีทุกศาสนา 3.การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศไทย 4.การจัดกิจกรรมนับถอยหลัง (Countdown) เข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ.2560


'แสงเทียนแห่งสยาม' ของขวัญปีใหม่คนไทย  thaihealth


สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็น อย่างมาก มีประชาชนร่วมสวดมนต์กว่า 18 ล้านคน และปีนี้หน่วยงานต่างๆ อาทิ วธ. สำนักนายกรัฐมนตรี ก.มหาดไทย ก.การท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานครและภาคเอกชน องค์กรทางศาสนาและชาวพุทธทั้งในประเทศและทั่วโลกร่วมกันจัดการสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2559


โดยจะจัดกิจรรม ณ วัด สนามหลวงและสถานที่ต่างๆ ซึ่งอยู่นอกวัด อีกทั้งในเวลา 21.00 น.จะมีการถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และเวลา 23.45 น.จะสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า นะโม 3 จบ และบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิโสภะคะวา) โดยจะเป็นการสวดมนต์ให้แก่ประเทศชาติ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


ต่อมาเวลา 24.00 น. ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง พระสงฆ์และประชาชนสวดมนต์ข้ามปีด้วยบทชยันโต และร้องเพลง "พรปีใหม่" และ "เพลงสรรเสริญพระบารมี" พร้อมฉายพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ วันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 00.09 น. จะมีการจุดเทียน "แสงเทียนแห่งสยาม" พระสงฆ์และประชาชนสวดมนต์รับปีใหม่ บทชัยมงคลคาถา (พาหุง) และเวลา 07.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อต้อนรับปีพุทธศักราช 2560


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จำนวนวัดและสถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ ในปี 2560 มีวัดในกรุงเทพฯ 395 แห่ง และวัดในต่างจังหวัด 76 จังหวัด 24,189 แห่ง รวมทั่วประเทศ 24,584 แห่ง และยังจัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 15 จังหวัด รวมทั้งสวดมนต์ข้ามปีในวัดไทยในต่างประเทศ 504 วัด อีกทั้งยังสวดมนต์ข้ามปีตามหลักของศาสนาคริสต์, พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ ส่วนกิจกรรม "ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล" เป็นวัดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในกรุงเทพฯ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมล มังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดราชโอรสาราม, วัดราชประดิษฐ สถิตมหาสีมาราม, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร, วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต พร้อมทั้งจัดทำหนังสือไหว้พระ 10 วัด 10 รัชกาล และแผ่นพับไหว้พระ 10 วัด เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย


'แสงเทียนแห่งสยาม' ของขวัญปีใหม่คนไทย  thaihealth


นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ "อัครศิลปิน เหนือเกล้า" พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2559-27 มกราคม 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และ วธ.ได้จัดทำหนังสือ "เทิด ๙ ปกเกศ ๗๐ คุณธรรมนำประชา" ที่ได้รวบรวมพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ด้านคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ซื่อตรง วินัย รับผิดชอบ จิตอาสา และพอเพียง สำหรับประชาชนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยจะแจกหนังสือให้แก่ประชาชนรวมทั้งเผยแพร่และเปิดให้ประชาชนเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th


ขณะที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงถึงความพร้อมของทุกจังหวัดในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ว่า พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน และผู้นำทุกศาสนิกในพื้นที่ จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตทั้งในคืนส่งท้ายปีเก่าและเช้าวันปีใหม่ ทั้งกิจกรรมเจริญจิตภาวนา การทำบุญ ทำทาน และสร้างความดีให้กับส่วนรวม เช่น การบวชพระ การปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ การทำความสะอาดให้พื้นที่สาธารณะ แล้วแต่ๆ ละจังหวัดจะจัดขึ้น โดยขณะนี้วัดประมาณ 25,000 วัด และสถานที่อื่นๆ มากกว่า 200 แห่งได้ เตรียมพร้อมที่จะให้ทุกท่านไปทำกิจกรรมที่เป็นมงคลแห่งชีวิตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมทั้งอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยขอเชิญชวนทุกท่านได้เดินทางไปร่วมตามวัด สถานที่ที่สะดวกใกล้บ้าน


รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางมีด่านมีจุดพักรถสำหรับท่านที่อ่อนเพลีย ง่วงนอน ได้พักผ่อนเพื่อความปลอดภัย ที่สำคัญศูนย์ดำรงธรรม 1567 ทุกศูนย์ทุกจังหวัด อำเภอ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถติดต่อสอบถามขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาเป็นของขวัญปีใหม่มอบแด่ทุกคน และในเช้าวันปีใหม่หลังจากพิธีทำบุญใส่บาตรแล้วทุกจังหวัดจะอ่านคำอวยพรปีใหม่ของนายกรัฐมนตรีแก่ พี่น้องทุกจังหวัดด้วย พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่ไปร่วมพิธี จุดเทียนได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยขอให้ทุกท่านรวมพลังตั้งใจเอาเทียนที่จดเป็นนิมิตว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้ทุกคนจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมประดุจเทียนไขละลายตนให้แสงสว่างแก่โลก


'แสงเทียนแห่งสยาม' ของขวัญปีใหม่คนไทย  thaihealth


ทั้งนี้กิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี" เริ่มต้นโครงการเป็นจริงเป็นจัง ครั้งแรกในปี 2553 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า "สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี" มีวัดเข้าร่วมอย่างเป็นทางการกว่า 200 แห่ง ส่วนกลางจัดกิจกรรมที่วัด ราชนัดดาวรวิหาร ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมสวดมนต์มากกว่า 3,000 คน และมีวัดร่วมจัดกิจกรรมจำนวน 54 แห่งทั่วประเทศ และพบว่ามีประชาชน เข้าร่วมสวดมนต์มากกว่า 194,450 คน และกิจกรรม ดังกล่าวได้มีการยอมรับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และมีการพัฒนากิจกรรมต่อๆ มาจนถึงปัจจุบันกระจายไปทั่วประเทศอย่างทั่วถึง ทั้งการสวดมนต์ภายในวัดและส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนด้วยที่นำไปจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ซึ่งคาดว่าปี 2559-2560 มีวัดร่วมกิจกรรมมากกว่า 25,000 วัด และพุทธศาสนิกชนมากกว่า 18 ล้านคน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางเลือกในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เพื่อต้อนรับวันใหม่ด้วยสติและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

Shares:
QR Code :
QR Code