แรงงานไทยสุขอันดับ 5 ของโลก

โพลล์เผยแรงงานไทยมีความสุขอันดับ 5 ของโลก พร้อมนำข้อมูลผลวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารแรงงาน และเร่งจัดคิวสำรวจความเห็นแรงงานไทย


แรงงานไทยมีความสุขอันดับ 5 ของโลก thaihealth

แฟ้มภาพ


พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างเปิดศูนย์วิจัยเลเบอร์โพลล์ (Labour Poll) ว่า การวิจัยของศูนย์ดังกล่าวจะช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยจะนำผลวิจัยที่ได้ไปกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการแรงงาน ถือเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนและปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรก คณะทำงานจะต้องไปกำหนดหัวข้อการสำรวจว่าจะสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องใดเพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงในการทำงาน วิเคราะห์ วิจัย ศึกษาและนำไปกำหนดนโยบายของกระทรวงฯ และช่วยการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนในระยะที่สอง ศูนย์วิจัยฯ จะมีการสำรวจสมาร์ทจ๊อบเซ็นเตอร์ว่า หลังจากเปิดให้บริการมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้นประชาชนเห็นว่าอย่างไร ควรแก้ไขเรื่องใดบ้าง นอกจากนี้ จะนำทุกเรื่องตามภารกิจของกระทรวงแรงงานมาจัดลำดับความเร่งด่วนเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อไป


นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พบเรื่องที่น่ายินดีเมื่อนำคะแนนไปเทียบกับผลการวิจัยของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ซึ่งได้ทำการสำรวจ World Happiness Report 2015 แล้วปรากฏผลการสำรวจพบว่า ความสุขของแรงงานไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ของประชากรโลก ทั้งนี้อันดับ 1 คือ สวิตเซอร์แลนด์ 7.59 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 รองลงมาเป็นไอซ์แลนด์ 7.56 คะแนน เดนมาร์ก 7.53 คะแนน นอร์เวย์ 7.52 คะแนน และไทย 7.46 คะแนนตามลำดับ สอดคล้องกับผลการสำรวจของกระทรวงแรงงานที่พบว่า ความสุขจากชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยทั่วประเทศ พบว่า โดยรวมแล้วแรงงานไทยมีความสุขค่อนข้างมาก โดยคะแนนจากการสำรวจอยู่ที่ 7.46 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน สำหรับเรื่องที่ทำให้แรงงานไทยมีความสุขมากที่สุดคือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ที่ 9.07 คะแนน รองลงมาคือ การช่วยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะฝีมือ 8.16 คะแนน เรื่องช่วยให้คนไทยมีงานทำ 8.13 คะแนน และเรื่องสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม 8.06 คะแนน


 


 


ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง  


 

Shares:
QR Code :
QR Code