แม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนที่

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนที่ thaihealth


แฟ้มภาพ


การเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง


          นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงต่างๆและประกาศอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่วันที่23-27มีนาคม2562โดยจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจได้รับผลกระทบถึงวันที่28มีนาคม2562


          เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดจึงให้อำเภอแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และหากมีข้อบ่งชี้จะเกิดสาธารณภัยให้รีบแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงให้อำเภอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในการเตรียมความพร้อม และหากเกิดสถานการณ์ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใน24ชั่วโมงทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-614313

Shares:
QR Code :
QR Code