แฟชั่นสักลูกตาเสี่ยงตาบอดตลอดชีวิต

สบส.เตือนสักลูกตาอันตรายรุนแรงเสี่ยงตาบอดถาวร แนะผู้ที่จำเป็นศัลยกรรมดวงตาควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด


แฟชั่นสักลูกตาเสี่ยงตาบอดตลอดชีวิต thaihealth


จากสถานการณ์กระแสแฟชั่นที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นต่างประเทศกับการสักลูกตา โดยการนำเข็มฉีดยาจุ่มสีเพ้นท์และจิ้มไปที่เยื่อบุตา จนทำให้ลูกตาเป็นสี หรือลายต่างๆ ที่วัยรุ่นกำลังเป็นที่นิยม


 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า กรม สบส. มีภารกิจหลักในการคุ้มครองประชาชนในระบบบริการสุขภาพ ขอเตือนวัยรุ่นที่ชอบลองและตามกระแสแฟชั่น เนื่องจากมีอันตรายขั้นรุนแรง จากสีที่ใช้ในการจิ้มเข้าไปที่เยื่อบุดวงตาอาจปนเปื้อนเชื้อโรค เครื่องมือไม่สะอาด มีโอกาสทำให้ดวงตาอักเสบและติดเชื้อได้ อาจทำให้ตาบอดถาวรได้ รวมถึงการสักคิ้ว, สักปาก และการสักขอบตา ที่กำลังได้รับความนิยมจากหญิงสาวๆ โดยเฉพาะการสักขอบตาถาวรทำให้ดวงตาโตคมชัดมากขึ้น การใช้วัสดุแหลมคมและสีสักบริเวณขอบตาชิดกับขนตา ทั้งขอบตาด้านในและด้านล่าง ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมาก เพราะเป็นจุดที่ผิวหนังบาง หากพลาดเข็มแทงเข้าตา หรือสีที่ใช้กระเด็น อาจทำให้เยื่อบุตาขาวอักเสบได้หรือติดเชื้อรุนแรง จะทำให้ตาบอดตลอดชีวิตได้เช่นกัน อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริงทางหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ หากจำเป็นต้องการทำศัลยกรรมเกี่ยวกับดวงตาควรเลือกสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดทั้งก่อนและหลังทำ ดูเครื่องมือที่ใช้ว่าทันสมัยหรือไม่และมีความสะอาดอย่างเพียงพอ ศึกษาข้อมูลของแพทย์ผู้ทำการศัลยกรรมก่อนการตัดสินใจ และควรถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอทั้งก่อนระหว่างและหลังสักเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากได้รับอันตรายสามารถนำมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้


ด้าน น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เน้นย้ำการสังเกตสถานพยาบาลที่ถูกต้อง ดังนี้ 1.มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตจำนวน 11 หลักติดไว้หน้าคลินิก 2.มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน 3.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน 4.มีแผ่นป้ายสีน้ำเงินแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ ติดไว้หน้าห้องตรวจ สามารถแจ้งเบาะแสข่าวสารผ่าน 5 ช่องทางดังนี้ 1.Facebook : สารวัตรสถานพยาบาล online 2. Facebook : มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน 3.Email : [email protected] และ5.www.mrd.go.th/mrdonline2014.com สามารถตรวจสอบสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้มาตรฐาน ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ www.mrd.go.th และตรวจสอบแพทย์ได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา www.tmc.or.th หรือสายด่วนการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร.0-2193-7999 ตลอด 24 ชั่วโมง


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ