แพทย์ แนะประชาชนรู้เท่าทัน ห่างไกลเชื้อวัณโรค

ที่มา : กรมการแพทบ์


แพทย์ แนะประชาชนรู้เท่าทัน ห่างไกลเชื้อวัณโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวัณโรคโลกประจำปี 2562 ให้คำปรึกษาและเสวนาความรู้วิชาการเรื่องวัณโรคและโรคปอด เพื่อให้ประชาชนตื่นตัว รู้เท่าทันวัณโรคและวัณโรคดื้อยา  ตลอดจนสามารถดูแลป้องกันตนเองได้


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคมของทุกปีเป็นวัณโรคโลก โดยประเด็นการรณรงค์ในปีนี้คือ “ถึงเวลายุติปัญหา

วัณโรค (It’s TIME TO ZERO TB)” วัณโรคเป็นโรคติดต่อซึ่งการแพร่กระจายเชื้อคล้ายไข้หวัด จากการไอ จาม

ถ่มน้ำลาย และขากเสมหะของผู้ป่วยวัณโรคปอดสู่ผู้อื่น จึงทำให้ติดเชื้อวัณโรคจากการหายใจและรับเชื้อที่ล่องลอยในอากาศเข้าสู่ปอด
วัณโรคพบได้ทุกส่วนของอวัยวะทั่วร่างกาย เช่น วัณโรคกระดูก วัณโรคลำไส้ วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง แต่ที่พบมากที่สุด  คือ วัณโรคปอด ผู้ป่วยวัณโรคปอดจะมีอาการไข้ต่ำๆ ในเวลาบ่ายหรือเย็น ไอแห้งๆ และเจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ผิวหนังซีด เหลือง และเหงื่อออกตอนกลางคืน ปัจจุบันการรักษาสามารถวินิจฉัยจากการเอกซเรย์ปอดและการตรวจเสมหะผู้ป่วยด้วยการส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อวัณโรค โดยไม่ควรนอนร่วมกับผู้อื่น ควรปิดปากและจมูกทุกครั้งเวลาไอหรือจาม ทำลายขยะที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย แยกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ภาชนะใส่อาหารไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น ควรฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เช่น ลวก ต้ม และตากแดดจัด


อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด โดยทั่วไปจะเลือกใช้สูตรการรักษาระยะสั้นมาตรฐาน 6 เดือน หากผู้ป่วยที่รับการรักษาจนครบกำหนดและเชื้อไม่ดื้อยา จะมีโอกาสหายขาดได้มากกว่าร้อยละ 95

แต่หากผู้ป่วยวัณโรคได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง คือหยุดยาก่อนกำหนดครบระยะรักษาหรือได้รับการรักษาไม่สม่ำเสมอ จะส่งผลให้เชื้อวัณโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ทนต่อยาที่เคยรักษา ทำให้ไม่สามารถรักษาด้วยยาเดิมที่เคยใช้ได้ เชื้อวัณโรคจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลายเป็นเชื้อวัณโรคดื้อยาได้ ดังนั้นผู้ป่วยควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอตามแผนการรักษาและไม่ควรหยุดยาเองแม้อาการจะทุเลาลง  หากพบว่ามีอาการข้างเคียง เช่น ผื่นทั้งตัว มีไข้ มีแผลในปาก หรือตาแดง มองเห็นภาพไม่ชัด ตาพร่า ตามัว คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเหมือนน้ำปลา ควรรีบมาพบแพทย์ทันที

Shares:
QR Code :
QR Code