แพทย์แนะวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่

          แพทย์แนะวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่


 /data/content/26064/cms/e_ahiklmoxyz49.jpg         นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงที่อากาศเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดใหญ่และปอดบวมขอแนะนำให้ประชาชนดูแลร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน ครั้งละไม่ต่ำกว่า 30 นาที กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อกำจัดเชื้อโรคสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ติดมากับมือ ผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด ขอให้พักผ่อนให้มากๆ อาการจะค่อยๆ ดีขึ้นเอง และสวมหน้ากากอนามัย หยุดเรียน หยุดทำงาน เพื่อป้องกันเชื้อแพร่ ไปติดคนอื่น โดยหากไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน ขอให้พบแพทย์ เนื่องจากอาจมีอาการแทรกซ้อนได้


          ส่วนกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปถึง 2 ปี หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด และเบาหวาน หากป่วยมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูก ขอให้ พบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวมได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไป ให้หยุดงานและพักผ่อนให้มากๆ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือฟอกสบู่ และหากมีอาการ หอบเหนื่อยให้รีบพบแพทย์ทันทีเพราะ อาจเป็นสัญญาณบ่งว่ามีอาการปอดบวม ทั้งนี้ ประชาชนมีข้อสงสัย สามารถปรึกษา หรือขอคำแนะนำที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code