แพทย์แนะคอนแทกต์เลนส์ ซื้อมือสองเสี่ยงรับโรค

ที่มา : สยามรัฐ


แพทย์แนะคอนแทกต์เลนซ์ ซื้อมือสองเสี่ยงรับโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


แพทย์แนะคอนแทกต์เลนส์ ซื้อมือสองเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค กระจกตาเป็นแผลถลอก หากจำเป็นต้องใช้ควรปรึกษาจักษุแพทย์


นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์   กล่าวว่า การใส่คอนแทกต์เลนส์เพื่อความสวยงามทำให้มีดวงตาโตหรือดวงตามีสีสันเป็นที่นิยมในกลุ่มเด็กนักเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้ใหญ่เนื่องจากซื้อหาได้ง่ายราคาถูกปัจจุบันคอนแทกต์เลนส์มีหลายสีสันแตกต่างกันกลุ่มที่นิยมจึงแลกกันใช้ในหมู่เพื่อน หรือหาซื้อคอนแทกต์เลนส์มือสองทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง


เนื่องจากคอนแทกต์เลนส์เป็นของใช้เฉพาะตัวเพราะเสี่ยงกระจกตาเป็นแผลถลอก การอักเสบของกระจกตา และเยื่อบุตา ดังนั้นหากจำเป็นต้องใช้ควรปรึกษาจักษุแพทย์ หรือหากมีอาการผิดปกติจากการใช้คอนแทกต์เลนส์ ควรรีบพบจักษุแพทย์ทันที


นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผอ.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า การใช้คอนแทกต์เลนส์ควรปรึกษาจักษุแพทย์และตรวจติดตามทุกปีผู้ใช้คอนแทกต์เลนส์ควรทราบถึงวิธีใช้ที่ถูกต้องตามชนิดของคอนแทกต์เลนส์   หากมีอาการเจ็บ ปวด เคือง ตาแดง มองไม่ชัด มีขี้ตา น้ำตาไหลมาก ตาไม่สู้แสงและไม่ควรใช้คอนแทกต์เลนส์ร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด การใส่คอนแทกต์เลนส์ร่วมกันอาจได้รับเชื้อโรคโดยไม่รู้ตัว เชื้อไวรัสเอดส์ โรคตับอักเสบที่อาจแฝงอยู่ในน้ำตาที่ติดอยู่ในคอนแทกต์เลนส์ที่สำคัญไม่ควรใส่คอนแทกต์เลนส์นานเกิน 8 ชั่วโมง และไม่ควรใส่นอน ไม่ควรใส่ว่ายน้ำ

Shares:
QR Code :
QR Code