แพทย์แนะคนอ้วนลงพุง อันตรายต่อสุขภาพ

แพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี แนะ คนอ้วนลงพุงระวังมีผลต่อสุขภาพ ควรลดน้ำอย่างถูกต้อง หากลดผิดวิธีหรือลดแบบรวดเร็วก็อาจจะเกิดผลเสียได้ช่นเดียวกัน

นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวว่า ขณะนี้มีคนอุดรธานีทั้งชายและหญิงส่วนหนึ่งมีรูปร่างที่อ้วนลงพุงโรคอ้วนมีผลร้ายต่อสุขภาพมีอยู่ 3 ประเภทได้แก่ อ้วนทั้งตัว ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีไขมันทั้งร่างกายมากกว่าปกติโดยไขมันที่เพิ่มมิได้จำกัดอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โรคอ้วนลงพุงผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีไขมันในอวัยวะภายในช่องท้องมากกว่าปกติ และอาจจะมีไขมันใต้ ผิวหนังหน้าท้องเพิ่มขึ้นด้วย โรคอ้วนลงพุ่งร่วมกับอ้วนทั้งตัว มีไขมัน มากทั้งตัวและอวัยวะภายในช่องท้อง โรคอ้วนจำเป็นต้องรักษาหรือไม่ก่อนหน้านี้คนอ้วนไม่ถือเป็นโรคอ้วนแต่ปัจจุบันจัดเป็นโรคอ้วนเนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ

โรคอ้วนเป็นโรคเกิดจากสาเหตุหลายๆ อย่างทำให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ผู้ที่ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว น้ำหนักก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน การรักษาโรคอ้วนได้เปลี่ยนไปจากอดีตที่นิยมให้ลดน้ำหนักเข้าสู่เกณฑ์ปกติอย่างรวดเร็วมาเป็นให้ลดน้ำหนักแบบค่อยๆ เป็น โดยกำหนดเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้ การลดน้ำหนักเพียงบางส่วนสามารถก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ การรักษาโรคอ้วนให้รักษาตลอดชีวิตเหมือนโรคเบาหวาน

มีการศึกษาในประเทศไทยพบว่าผู้ที่เป็นโรคอ้วนจะมีระดับไขมัน cholesterol, triglyceride ldl ระดับน้ำตาล และความดันโลหิตสูงกว่าผู้ที่มีน้ำหนักปกติปัญหาของดัชนีมวลกายที่จะนำมาใช้อ้างอิงว่าอ้วนหรือไม่คงจะใช้ตัวเลขเดียวกันทั่วโลกไม่ได้ ฝรั่งจะมีโครงสร้างใหญ่กว่าชาวเอเชีย ดัชนีมวลกายของฝรั่งจึงจะค่อนข้างสูงกล่าวคือ จะถือว่าน้ำหนักเกินเมื่อดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ตารางเมตร ส่วนชาวเอเชียเราจะถือว่าน้ำหนักเกินคือดัชนีมวลกายมากกว่า 23 กก./ตารางเมตร เนื่องจากเมื่อดัชนีมวลกายเกินค่าดังกล่าวจะมีอุบัติการณ์ของโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงจะเห็นว่าคนอ้วนมีโอกาสที่จะเกิดโรคมากมาย และผลดีของการลดน้ำหนักสามารถลดอัตราการเกิดโรคได้หลายชนิด และลดอัตราการตายได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

Shares:
QR Code :
QR Code