แพทย์แนะการใช้ยาในผู้สูงอายุ

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แพทย์แนะการใช้ยาในผู้สูงอายุ  thaihealth


แฟ้มภาพ


แพทย์แนะการใช้ยาในผู้สูงอายุ ห้ามซื้อยากินเอง ยาทุกตัวที่กินควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อลดปัญหาผลข้างเคียงจากการใช้ยา ขณะที่แพทย์เองควรตรวจสอบยาทั้งหมดที่ผู้สูงอายุได้รับทุกแหล่ง ป้องกันฤทธิ์ยาตีกัน สร้างผลร้ายทำลายสุขภาพผู้สูงอายุ


นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ  กรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการใช้ยาและเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายเนื่องจากผู้สูงอายุมีโรคร่วมหลายอย่างและมีโอกาสได้รับยาหลายชนิด นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในผู้สูงอายุมีผลต่อการใช้ยา ทำให้การดูดซึมยาลดลง การกระจายตัวของยาไม่ค่อยดี   อาจพบปริมาณยาที่ค้างในร่างกาย และพบว่าการกำจัดยาทางไตทำได้ลดลง  ผู้สูงอายุยังมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอีก  หลายอย่างที่ส่งผลต่อการใช้ยา เช่น มีความไวต่อยาบางชนิดเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีความไวต่อยาบางชนิดลดลง สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหากับการสั่งยาในผู้สูงอายุอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้สูงอายุสามารถป้องกันการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา ด้วยการปฏิบัติดังนี้ คือ เมื่อพบแพทย์  ควรมีรายละเอียดของชื่อยาที่รับประทาน ชื่อโรค และประวัติการแพ้ยาติดตัวไปด้วย ,ในอาการผิดปกติที่ไม่ร้ายแรงควรเริ่มต้นการรักษาแบบไม่ใช้ยา แต่เน้นปรับพฤติกรรมแทน เช่น ท้องผูกควร   ดื่มน้ำมากๆ และรับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูง , ควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอและติดตามการรักษากับแพทย์เป็นระยะ อย่านำตัวอย่างยาเดิมไปซื้อมารับประทานเอง ,ควรนำยาทั้งหมดไม่ว่าจะได้รับจากที่ใดไปให้แพทย์ตรวจเช็คเป็นระยะ ,หลีกเลี่ยงการซื้อยาสมุนไพร ยาหม้อ และยาลูกกลอนมารับประทานเอง เนื่องจากอาจมีผลเสียต่อร่างกาย , ควรตรวจดูวันหมดอายุ  ของยา และอย่าเก็บยาที่เหลือไว้รับประทานครั้งต่อไป เนื่องจากยาอาจหมดอายุหรืออาจไม่ใช้ยาตัวเดิม ,ก่อนหยุดยาควรปรึกษาแพทย์ถึงสาเหตุที่จะหยุดยา ,ควรรับการรักษาและติดตามกับแพทย์คนเดิม  หากต้องรักษากับแพทย์มากกว่า 1 คน ต้องนำประวัติเก่าและรายการยาที่ใช้อยู่มาแจ้งให้แพทย์ทราบ ด้านแพทย์ที่รักษาผู้สูงอายุต้องตรวจสอบยาทั้งหมดที่ผู้สูงอายุได้รับทุกแหล่ง และพิจารณายาที่อาจมีปฏิกิริยาต่อกันด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ