แพทย์เผยผู้หญิงไทยเสี่ยงเป็นโรคไต

 

 

จากปี 2551 คนไทยมีปัญหาโรคไตสูงถึงประมาณ5 ล้านคน แต่มาถึงปีนี้มีการคาดการณ์ว่ามีผู้ป่วยสูงถึงประมาณ 8 ล้านคนโดยผู้หญิงป่วยมากกว่าผู้ชาย หากไม่ทำการรักษาจะทำเป็นโรคไตเรื้อรัง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึง 200,000 บาทต่อคนต่อปี นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เปิดตัว “โครงการป้องกันโรคไตเรื้อรังในประชากรไทยนำร่องจังหวัดระยอง” ณ โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง

นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า สาเหตุของโรคไตวายร้อยละ 70 เกิดจากโรคเบาหวาน รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากทั้ง 2 โรคนี้จะมีผลทำให้หลอดเลือดที่มาเลี้ยงไตเกิดการตีบแข็ง มีผลทำให้การทำงานของไตเสื่อมลงอย่างถาวร ไม่สามารถกรองของเสียออกมาทางปัสสาวะได้ สำหรับอาการของผู้ป่วยเป็นโรคไตคือปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขุ่น การผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะการปวดท้องอย่างรุนแรง การมีก้อนบริเวณไต และการปวดหลังนอกจากนี้ยังมีอาการที่ชวนสงสัยคือ อาการบวมโดยเฉพาะบริเวณหนังตาและหน้า ความดันโลหิตสูง และซีดหรือโลหิตจาง

“แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวประชาชนจึงต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการป้องกันโรค โดยการออกกำลังกายลดการกินอาหารเค็มจัด หวานจัด และลดหรือเลิกสูบบุหรี่ ส่วนผู้ที่ป่วยหรือมีอาการแล้ว ต้องพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด”

นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองกล่าวว่า การที่ระยองเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการป้องกันโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม. จำนวน 9,620 คน ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุดให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคไตเรื้อรัง การคัดกรองกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มผู้ป่วยความดันสูง และกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคไตเรื้อรังตลอดจนทำให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มมากขึ้น

ศ.พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ แห่งสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้คาดหวังว่า สถาบันฯจะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อร่างสร้างให้เกิดโมเดล ในการป้องกันโรคไตในระดับพื้นที่ชุมชนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ได้ในอนาคต–จบ–

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code