แพทย์เตือน ‘ดื่มเหล้าแก้หนาวอันตราย’

/data/content/26721/cms/e_bdhilopsty58.jpg 


          กรมการแพทย์ เตือนประชาชนที่ดื่มสุราเพื่อคลายหนาว ในช่วงฤดูหนาว  เนื่องจากเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง


          นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งจะมีประชาชนท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อชมความงดงามของธรรมชาติ สัมผัสกับอากาศหนาวเย็น และพักผ่อนในช่วงวันหยุดต่างๆ หลังจากการทำงานยาวนานมาตลอดทั้งปี จึงมีคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพก่อนการเดินทาง


          ควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำมากๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทางท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด และไม่ควรใช้ของร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน


          ควรอยู่ในที่ซึ่งมีอากาศถ่ายเท ไม่เข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ธรรมดานาน 15-20 วินาที เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ราวบันได ลูกบิด ประตู แก้วน้ำ ทั้งนี้ ในระหว่างการท่องเที่ยว ควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออากาศหนาวมากๆ ควรสวมเสื้อผ้าหนาๆ สวมถุงมือถุงเท้าและสวมหมวก หลังอาบน้ำควรทาโลชั่น หรือครีมบำรุงผิว กรณีที่มีปัญหาริมฝีปากแตกควรทาด้วยลิปบาล์มและไม่ควรเลียริมฝีปากบ่อยๆ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องนำยาไปเพื่อรับประทานตามที่แพทย์สั่งด้วย


          นอกจากนี้ การดื่มสุราแก้หนาวเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการดื่มสุราระยะแรกจะทำให้ร่างกายร้อนวูบวาบ ซึ่งเกิดจากการที่หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังขยายตัว ความร้อนจะถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลง หากดื่มสุราในปริมาณมากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะกดประสาทส่วนกลางทำให้มีอาการเมา อาจหลับโดยไม่รู้สึกตัว และถ้ามีเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอ ร่างกายตากอากาศเย็นเป็นเวลานานอาจเสียชีวิตได้เช่นกัน


 


 


          ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า 


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code