แพทย์เตือนอย่าซื้อยากินเอง หมั่นดื่มน้ำลดภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต

 

พบผู้ป่วยโรคไตแล้วจำนวนกว่า 1.2 ล้านคน สาเหตุสำคัญเกิดจากการซื้อยาชุดมารับประทานเอง

รศ.นพ.ทวี  ศิริวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ามีผู้ป่วยโรคไตมากที่สุดในประเทศมีจำนวนกว่า 1.2 ล้านคน   สาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้ป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น เกิดจากการซื้อยาชุดมารับประทานเอง ซึ่งจะเป็นยาที่อันตรายต่อไต   นอกจากนี้ยังรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม โดยผู้ป่วยแต่ละคนต้องเสียค่ารักษาพยาบาลปีละกว่า 200,000 บาท  การดูแลรักษาโรคไต จึงมีความจำเป็น  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง และโรคเก๊าท์ ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคไตวายเรื้อรัง

ทั้งนี้การให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไต จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการรักษาให้หายขาดจากโรคไต ทำได้ยาก  และหากเป็นแล้วจะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิต การกระตุ้นให้ผู้ป่วยและประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิถีชีวิต ดูแลเอาใจใส่ทั้งตนเองและผู้ป่วยจึงมีความสำคัญ ช่วยป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง และชะลอภาวะไตเสื่อมเมื่อเกิดโรคไตเรื้อรังได้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการรวมตัวของแพทย์ใช้ชื่อว่าเครือข่ายแพทย์โรคไตแห่งภาคอีสานขึ้น  โดยศูนย์กลางเครือข่ายอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จ.ขอนแก่น  เพื่อให้เป็นจุดในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคไต ในภาคอีสาน  มีการช่วยเหลือกันในการรักษาผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้เตือนประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายให้เหมาะสม  รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่   โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนนี้  ต้องดื่มน้ำสะอาดให้พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย และจะช่วยป้องกันโรคไตเสื่อมด้วย

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code