แพทย์เตือนวัยรุ่นนิยมอดอาหาร-เลี่ยงเนื้อสัตว์ เสี่ยงภาวะโลหิตจาง

 

แพทย์เตือนวัยรุ่นที่ชอบอดอาหาร หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ หรือได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปจากมลภาวะรอบตัว เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจาง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย ร่วมกับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 3 เรื่อง “โลหิตจาง ภัยเงียบที่ต้องรับรู้” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อรับฟังความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสภาวะโลหิตจางในทุกเพศทุกวัยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมเป็นวิทยากร อาทิ พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย ศ.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ.นพ.ต้นดนัย นำเบญจพล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผศ.นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล โรงพยาบาลศิริราช โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน

ศ.นพ.สุรเดช เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางหรือซีด มีเป็นจำนวนมากซึ่งต้องตรวจหาสาเหตุให้แน่ชัด ทั้งโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กธาลัสซีเมีย หรือภาวะพร่อง g6pd โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ชอบอดอาหาร หรือหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่เป็นแหล่งของธาตุเหล็ก หรือการได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปจากมลภาวะรอบตัว สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจางได้

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

 

Shares:
QR Code :
QR Code