แพทย์เตือนพันธมิตรระวังควันบุหรี่มือสอง

ชี้สูบบุหรี่ในที่ชุมนุมรับพิษสารก่อมะเร็ง

 แพทย์เตือนพันธมิตรระวังควันบุหรี่มือสอง

          แพทย์เตือนภัยจากม็อบ ชี้ควันบุหรี่มือสองอันตราย มีปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์มากกว่าบุหรี่มือหนึ่งถึง 10 เท่า อีกทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ

 

          ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ (อุรเวชช์) และบำบัดวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือกลุ่มคนที่ไปรวมกลุ่มกันในที่ใดที่หนึ่งเป็นจำนวนมากๆ และอยู่ในที่นั้นเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตรฯ ที่เข้ายึดพื้นที่อาศัยอยู่ในทำเนียบรัฐบาล ต้องระวังให้มากๆ การอยู่ในที่แออัดอีกทั้งยังมีพันธมิตรฯ ที่สูบบุหรี่ ควันจากบุหรี่จะส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลที่อยู่บริเวณนั้น

 

          “ควันบุหรี่มือสองมีสารพิษมากมาย คือ คาร์บอนมอนนอกไซด์ซึ่งจะมีปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์มากกว่าบุหรี่มือหนึ่งที่ผู้สูบได้สูบถึง 10 เท่า ยังมีสารไนโตซามีนซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเร็ง หากจำเป็นต้องไปร่วมชุมนุมอยู่ในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ต้องหลีกเลี่ยงออกมา ผลกระทบเบื้องต้นของคนที่รับควันบุหรี่จากผู้ที่สูบบุหรี่คือทำให้เกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ ไอ ระคายคอ พันธมิตรฯ ที่เป็นโรคหืด หอบ หลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกเร็วกว่าปกติ จะทำให้เกิดอาการกำเริบของโรคหอบหืดได้” ผศ.นพ.สุทัศน์กล่าว

 

          แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ กล่าวด้วยว่า อีกสิ่งที่ควรระวังคือ ในช่วงนี้ฝนตกบ่อย อากาศชื้น ผู้คนที่ไปอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เชื้อโรคเกิดการแพร่กระจายติดต่อกันได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส อย่างไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น การไปร่วมชุมนุมและมีผู้คนไปรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก เมื่อจะจามหรือไอควรปิดปากจมูกเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update : 03-09-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code