แพทย์ชี้ ทุ่มแรงกาย ใจ เวลา เพื่อลูกน้อยยังไม่พอ

แนะดูแลตั้งแต่ในท้อง

 

แพทย์ชี้ ทุ่มแรงกาย ใจ เวลา เพื่อลูกน้อยยังไม่พอ 

 

            แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชให้ความรู้เรื่องครรภ์ของแม่ กาย ใจ และอารมณ์เป็นพื้นฐานสำคัญต่อพัฒนาการของลูกระหว่างอยู่ในครรภ์จนคลอด ขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กย้ำ การเป็นพ่อแม่คนนั้นสำคัญ ต้องทุ่มเทแรงกายแรง ใจและเวลาให้ลูกโตเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ส่วนความใกล้ชิด ใส่ใจ เข้าใจสิ่งที่ลูกคิดและสร้างความรู้สึกเป็นรากฐานมั่นคงที่สร้างได้ตั้งแต่ลูกยังเด็ก ส่วนแม่ชีศันสนีย์ให้แง่คิดการให้ชีวิตลูกทางร่างกายไปพร้อมกับจิตใจ เป็นกุศลที่พ่อแม่ช่วยกันทำ

 

            ลูกคือชีวิตน้อยๆ ที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ นับแต่วินาทีที่ปฏิสนธิในครรภ์ แม่มีหน้าที่ใส่ใจดูแล ทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงการใส่ใจให้ความรักความอบอุ่นดูแลอย่างดีที่สุด ด้วยความสำคัญดังกล่าวโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จัดงาน “mommy already 108-1009 เล่าเรื่องแม่ท้องโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชและแพทย์ด้านพัฒนาการเด็กร่วมวงสนทนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของแม่ตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยในครรภ์ วันงานมีคุณแม่ตั้งครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์

 

            พ.ญ.สิริพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช กล่าวว่า ครอบครัวที่ดีและสมบูรณ์ คือ จุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิต การตั้งครรภ์คือจุดเริ่มต้นของครอบครัว การตั้งครรภ์จะสมบูรณ์และมีคุณภาพต้องประกอบไปด้วยความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ สามีมีส่วนในการช่วยสนับสนุนและประคับประคองจิตใจและอารมณ์ รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ การพักผ่อนที่เพียงพอ และการออกกำลังกายที่เหมาะสม ล้วนแต่มีส่วนช่วยให้เกิดการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ และมีส่วนช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของพัฒนาการของทารกในครรภ์ ทั้งด้านกายภาพ จิตใจ และอารมณ์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีของพัฒนาการที่สมบูรณ์หลังคลอดและต่อไปในอนาคต

 

            พ.ญ.เสาวภา พรจินดารักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก กล่าวว่า เมื่อสามีและภรรยาตกลงใจมีโซ่ทองคล้องใจ นั่นหมายถึงการเริ่มต้นของความรัก ความเสียสละ ความอดทนปลื้มปีติที่เฝ้าฟูมฟักลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ทั้งนี้ การสูญเสียเวลาส่วนตัวของพ่อแม่ในระหว่างที่ลูกอยู่ในครรภ์นั้น ยังไม่ชัดเจนเท่ากับตอนลูกน้อยออกมาลืมตาดูโลก

 

            แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน บรรยายธรรมะให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้รับฟังถึงคุณค่าของความเป็นแม่ว่า ลูกกำลังได้สัมผัสที่เป็นความคิดดีๆ ของแม่ เซลล์สมองที่กำลังแตกตัวอยู่ในขณะนั้นมาจากกุศลของแม่ด้วย เพราะฉะนั้นเรากำลังให้ชีวิตลูกทางร่างกายไปพร้อมกับจิตใจที่เป็นกุศลที่พ่อแม่ช่วยกันทำ

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

 

 

update 04-06-51

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code