แผนดูแลประชาชนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข


แผนดูแลประชาชนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด thaihealth


แฟ้มภาพ


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยกระทรวงสาธารณสุข เตรียมยา เวชภัณฑ์ ทีมแพทย์ สถานบริการสาธารณสุข พร้อมดูแลประชาชนทั้งสุขภาพกายและจิตใจในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด  


นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด โดยเฉพาะเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ได้จัดเตรียมทั้งยา เวชภัณฑ์ ทีมแพทย์ สถานบริการสาธารณสุข  โดยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน (EOC) พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วน ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วม


นายอนุทินกล่าวต่อว่า เนื่องจากความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้ ผลกระทบเป็นวงกว้างกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าดูแลเยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตกลับมาแข็งแรง โดยส่งทีม MCATT ที่เป็นทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา ไปสำรวจและเยียวยาสภาพจิตใจชาวบ้าน ที่ผ่านมามีประชาชนเกิดความเครียด และมีปัญหาความเครียดจัด 22 คน ได้มอบให้กรมสุขภาพจิตเข้าถึงตัวผู้ป่วยทุกคนเพื่อบำบัดเยียวยา และจากการรายงานของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ขณะนี้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น และพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไป ในส่วนของสถานบริการ ได้ส่งทีมจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าประเมิน ซ่อมแซม สถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อย อาจจะมีบางแห่งที่มีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ ส่วนใหญ่สามารถกลับมาเปิดบริการได้ตามปกติ


“รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือ ทุกกระทรวง เยียวยา และพัฒนาในส่วนที่เกิดความเสียหายให้กลับมาโดยเร็ว โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเป็นพิเศษ ให้ทุกกระทรวงเข้ามาดูแลอย่างทั่วถึงและทำทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว และเร่งรัดขั้นตอนทุกเรื่อง อย่างเช่นในวันนี้ ได้มาลงนามความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ในการที่จะเยียวยาสภาพจิตใจ โดยส่งคนของกรมสุขภาพจิตไปฝึกอบรมให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ที่จะเข้าไปช่วยกันรักษาสภาวะจิตใจของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ที่มีความเครียดให้มากที่สุด เพื่อให้พ้นจากความท้อแท้ โดยจะบูรณาการกันอย่างเต็มที่” นายอนุทินกล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code