แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานน้องใหม่ของ สสส.

มุ่งทำงานเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน ของ ปปช.

 

แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานน้องใหม่ของ สสส. แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานน้องใหม่ของ สสส.    

 

            สสส. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงานที่ทำงานเพื่อให้ “คนไทยมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ด้วยการ “สนับสนุนและพัฒนาขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ อันนำไปสู่สุขภาวะของประชาชนและสังคมไทย” โดยมุ่งหวังให้ สสส. เป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่ปฏิบัติงานใหญ่ให้เกิดผลยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น ด้วยการปฏิบัติงานท่ามกลางเครือข่ายโยงใยของกลไกหลายชิ้นหลายส่วน ที่ล้วนอยู่นอกองค์กร สสส. ทั่วประเทศซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็น “ระบบสุขภาพไทย” กลไกเหล่านี้มีความหมายกว้างกว่าเพียงโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข หรือส่วนราชการกระทรวงต่างๆ แต่ยังครอบคลุมไปถึงหน่วยงานส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และหน่วยงานเอกชน

 

 

แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานน้องใหม่ของ สสส.

 

 

            และแล้ว!!!! วันนี้ สสส. ก็มีแผนงานน้องใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแผนงานที่น่าจับตามองเพราะแผนงานนี้มุ่งมั่นทำงานภายใต้สโลแกนที่ว่า ขจัดร้าย ขยายดี และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก “KID D. DO DEE” จะเป็นเครือข่ายอื่นไปไม่ได้ เพราะเขาคือ “แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน”  และที่น่ายินดีก็คือแผนงานนี้เพิ่งฉลองอายุครบ 1 ปี ไปเมื่อเดือนเมษายนปี 2551 ที่ผ่านมา “เด็กพลัส” คือ ชื่อเล่นที่ใช้เรียกกันสั้นๆ ซึ่งหมายถึง “เด็กแนวบวก” เด็กที่มีแนวคิดและกิจกรรมเชิงบวก ซึ่งเกิดจากแนวทางการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นเด็กยุคใหม่ที่มีสุขภาวะอย่างเต็มเปี่ยม และมีความพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต “เด็กพลัส” มีนายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ หมอเดว ของเด็กๆ เป็นผู้จัดการแผนงาน

 

แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานน้องใหม่ของ สสส.

 

……เด็กพลัส มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย (Developmental Assets) เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านงานกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ดำเนินการของเราและเราฝันว่าวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะได้เห็น “เด็กพลัส” หรือเด็กแนวบวกขยายเต็มพื้นที่ในสังคมไทย……

 

           ส่วนวิสัยทัศน์ของแผนงาน มีอยู่อย่างเก๋ไก๋ว่า “เด็กและเยาวชนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต” เป็นวิสัยทัศน์ที่น่าจับตามมองอีกหนึ่งแผนงานเลยละ!!!

 

          สำหรับพันธกิจก็เช่นกันเป็นอะไรที่ฟังแล้วน่าสนใจทีเดียวค่ะ ประการแรกนั้นเน้นส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และวิจัยเพื่อพัฒนาชุดความรู้ด้านต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนในวัยต่างๆ ครอบคลุมเด็กเล็ก เด็กด้อยโอกาส เด็กในวัยเรียนและเยาวชน และพัฒนาต้นแบบของชุดความรู้ไปใช้ในประเด็นและสถานการณ์ต่างๆ

 

           ประการที่สองพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เกิดกลไกการประสานงานและการทำงานเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมจากพื้นที่ในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการจัดการชุมชน ระบบที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงและระบบจัดสรรทรัพยากรในชุมชน

 

             ประการสุดท้ายเผยแพร่สื่อด้านต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย และผลักดันให้เกิดนโยบายด้านต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งระดับพื้นที่ และระดับประเทศ

 

แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานน้องใหม่ของ สสส.

 

            โดยเด็กพลัส ได้รับอาสาสร้างพลังภูมิคุ้มกันด้วยการผนึก 5 พลัง คือ พลังแรกเป็น พลังตัวตน เป็นการรวมพลังคุณค่าในตนเอง พลังสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข พลังที่สอง เป็นพลังเพื่อนและกิจกรรม เป็นพลังการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ด้านพลังที่สามเป็นพลังครอบครัว เป็นพลังความรัก ความเอาใจใส่ วินัยและแบบอย่าง ติดตามและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเชิงบวก พลังที่สี่เป็นพลังชุมชน เป็นพลังของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร และมีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ส่วนพลังสุดท้ายเป็นพลังโรงเรียน เป็นพลังความมุ่งมั่นในการเพิ่มพลังปัญญา ทั้งในและนอกหลักสูตร

 

             นอกจากทั้ง 5 พลังนี้แล้ว เด็กพลัส ก็อยากชวนน้องๆ และพ่อแม่ พี่น้อง มาหัดจับถูกกันแทนการจับผิด เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีกำลังใจ สู่พลังสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อสู้กับภาวะเสี่ยงทางพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

 

แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานน้องใหม่ของ สสส.

 

           …..จะติดต่อ เด็กพลัส อย่างไร ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะแผนงานน้องใหม่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.รายนี้เขาปฏิบัติการภารกิจสำคัญภายใต้ชื่อแผนงานแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อยู่ที่ สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 420/8 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-345-8403

 

            หากใจร้อนก็สามารถเข้าไปดูผลงานของเด็กพลัสก่อนได้ที่ www.dekplus.org รับรองคุณจะรัก และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรณรงค์ให้มีเด็กแนวบวกขยายเต็มพื้นที่ในสังคมไทยไปกับเขาแน่ๆ….

 

            ….. “KID D. DO DEE” คิดถึงเด็กพลัส …. อย่ารอช้าติดต่อมาสิค่ะ เขารอให้คุณมาทำความรู้จักอยู่!!!

 

 

 

แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานน้องใหม่ของ สสส.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนแนะนำแผนงาน โดย : ณัฐภัทร ตุ้มภู่ Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

 

Update 19-09-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code