แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ขยายเวลารับสมัครพนักงานบัญชีประจำ

รับสมัครงาน
ตำแหน่ง พนักงานบัญชีประจำ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี หรือมากกว่าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม excelและ wordได้คล่อง
 • มีความรับผิดชอบและมีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน
  พร้อมรับประสบการณ์และเรียนรู้งานใหม่
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานเร็ว
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลา รวมทั้งวันหยุด วันเสาร์และอาทิตย์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน
 • จัดทำบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี
 • จัดทำระบบงานด้านเอกสารและช่วยงานธุรการ
ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thaihealth.or.th
สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ส่งรายละเอียดส่วนตัว รูปถ่าย ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา ทาง e-mail หรือไปรษณีย์ ems ที่
คุณพรรณปพร ภวธรรม
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
เลขที่ 128/409 ชั้น 37 อาคารพญาไท พลาซ่า (ติดสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท)
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
[email protected]
ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ