แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 ธันวาคม 2555
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ สกู๊ป หรือบทความได้ (หากมีช่องทางสื่อเพื่อส่งเผยแพร่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานเร็ว
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ต่อเนื่องเป็นช่วงๆ ละไม่เกิน 7 วัน
 • มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน
 • ดูแลและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ การเผยแพร่กระจายข่าวโครงการ และการติดตามข่าวสารของโครงการ
 • ดูแลและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อเผยแพร่โครงการในทุกสื่อ
 • จัดเก็บฐานข้อมูลด้านข่าวสารของโครงการ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • ดูแลประสานงาน สถานที่ / อาหาร / ที่พัก สำหรับทีมประชาสัมพันธ์
 • อื่นๆ ตามความเหมาะสมและได้รับมอบหมาย
ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thaihealth.or.th, www.pings.in.th, www.artculture4health.com
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 ธันวาคม 2555
ส่งรายละเอียดส่วนตัว ผลงาน ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา ทาง e-mail หรือไปรษณีย์ ems ที่
คุณฤทัยรัตน์ ไกรรอด
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เลขที่ 128/409 ชั้น 37 อาคารพญาไท พลาซ่า (ติดสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท)
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
[email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-0066-787
ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Shares:
QR Code :
QR Code