แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฏาคม 2556
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนข่าว สกู๊ป บทความ หรืองานเขียนที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์องค์กรได้ (ถ้ามีผลงานมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถถ่ายภาพนิ่ง(ด้วยกล้อง d-slr) วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานเร็ว
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ต่อเนื่องเป็นช่วงๆ ละไม่เกิน 7 วัน
 • มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ หรือการเป็นนักข่าวมาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน
 • ดูแลและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ การเผยแพร่กระจายข่าวโครงการ และการติดตามข่าวสารของโครงการ
 • ดูแลและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อเผยแพร่โครงการในทุกสื่อ
 • จัดเก็บฐานข้อมูลด้านข่าวสารของโครงการ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • ดูแลประสานงาน สถานที่ / อาหาร / ที่พัก สำหรับทีมประชาสัมพันธ์
 • อื่นๆ ตามความเหมาะสมและได้รับมอบหมาย
ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thaihealth.or.th, www.pings.in.th, www.artculture4health.com
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฏาคม 2556
ส่งรายละเอียดส่วนตัว รูปถ่าย ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา ทาง e-mail หรือไปรษณีย์ ems ที่
คุณพรรณปพร ภวธรรม
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เลขที่ 128/409 ชั้น 37 อาคารพญาไท พลาซ่า (ติดสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท)
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
[email protected], [email protected] (ส่งมาทั้ง 2 e-mail พร้อมกัน)
ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Shares:
QR Code :
QR Code