แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ รับสมัคร พนักงานบัญชีประจำ ด่วน!!

แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์
รับสมัคร พนักงานบัญชีประจำ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี หรือมากกว่าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม excel และ word ได้คล่อง
 • มีความรับผิดชอบและมีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน พร้อมรับประสบการณ์และเรียนรู้งานใหม่
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานเร็ว
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลา รวมทั้งวันหยุด วันเสาร์และอาทิตย์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน
 • จัดทำบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี
 • จัดทำระบบงานด้านเอกสารและช่วยงานธุรการ
ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thaihealth.or.th, www.artculture4health.com
สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2556
ส่งรายละเอียดส่วนตัว รูปถ่าย ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา ทาง e-mail หรือไปรษณีย์ ems ที่
คุณพรรณปพร ภวธรรม
แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ (สสส.)
เลขที่ 128/409 ชั้น 37 อาคารพญาไท พลาซ่า (ติดสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท)
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
ที่มา : แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

Shares:
QR Code :
QR Code