แปดริ้ว…ติวเข้มนักจัดรายการวิทยุ

เรียนรู้วิธีสู้ภัยไข้หวัดใหญ่2009…

แปดริ้ว…ติวเข้มนักจัดรายการวิทยุ

 

          นายแพทย์อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุสู้ภัย…ไข้หวัดใหม่ 2009 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนักจัดรายการวิทยุชุมชนเข้าร่วมเป็น เครือข่าย และเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จำนวน 105 คน

 

          ทั้งนี้ ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ถือเป็นวิกฤติการณ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขทั่วโลก เกิดจากเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อจากคนสู่คน และแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนต่อเนื่องถึงฤดูหนาว ดังนั้นทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อป้องกัน และควบคุมการระบาดในพื้นที่ รวมทั้งในส่วนของเครือข่ายวิทยุชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความสำคัญ โดยเป็นช่องทางการสื่อสารที่เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพของทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม และมีศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

 

          โดยส่งผลให้การประชุมพัฒนาเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุสู้ภัย…ไข้หวัดใหม่ 2009 เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านนพ.อภิชาติ กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

 

Update: 12-10-09

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code