แบบอย่างรับน้องสร้างสรรค์ ร่วมกันต้านอบายมุข

วิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น หนึ่งใน 10 สถาบันของเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

ในปีนี้มีน้องใหม่ในทุกสาขากว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยการนำของ นายอภิสิทธิ์  ดิษดำ ประธานเชียร์และรักษาการนายกสโมสรนักศึกษา ร่วมรุ่นปีทุกปีชั้นอีก 100 คน ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2556

การจัดกิจกรรมประกอบด้วย หลังเลิกเรียนในทุกๆ วัน จะเป็นการแข่งขันกีฬา การร้องเพลงเชียร์เพื่อเป็นการร่วมใจกันสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง พร้อมทั้งการทำสาธารณะประโยชน์ คือ  การทำความสะอาดรอบบึงแก่นนคร บริเวณวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ ได้มีแนวความคิดในการที่จะสร้างค่านิยมให้รุ่นน้องได้ห่างไกลจากยาเสพติด เหล้า บุหรี่ และอบายมุขต่างๆ จึงนำขบวนทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องร่วมในการรณรงค์การลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด ณ บริเวณตลาดประตูน้ำขอนแก่น และสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่น โดยการแจกสติ๊กเกอร์ การพูดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้คนในบริเวณดังกล่าวได้รับทราบ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์ เป็นสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ที่มีจิตอาสา การสร้างค่านิยมในการห่างไกลยาเสพติด เหล้า บุหรี่ แก่รุ่นน้อง นำเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เป็นแบบอย่างที่ดีและควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นในทุกปี

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานบน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ