แนะ6ข้อแฮปปี้ผู้สูงวัย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แนะ6ข้อแฮปปี้ผู้สูงวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


ความสุขของผู้สูงอายุเกิดจากสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสุขภาพกายใจของตนเอง หากเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านควรดูแลจิตใจและสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุข


          นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า มีคำแนะนำผู้สูงอายุทุกคน 6 ประการ เพื่อยึดเป็นศิลปะการเป็นผู้สูงวัยอยู่ร่วมกับวัยอื่นๆ ได้อย่างมีความสุขดังนี้ 1.พบปะสังสรรค์สม่ำเสมอ ผู้สูงอายุจะต้องมีกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ทำการกุศล จิตอาสา และอื่นๆ การพบปะกลุ่มเพื่อนเสมอๆ จะเป็นการจุดพลัง ได้มีเสียงหัวเราะ เสริมสร้างความสุขจากพูดคุยในวงเพื่อนฝูง 2.ออกจากพื้นที่สบาย ซึ่งคนแต่ละคนจะมีพื้นที่สบายๆ ในชีวิต ควรจะออกจากพื้นที่สบายและค้นหาความสนุก หรือเรียนรู้ทักษะความรู้อื่นๆ เพื่อให้สมองออกกำลังกาย ไม่เกิดโรคสมองเสื่อมตามมา


          3.หยุดบ่นพูดว่าหรือรำคาญสิ่งรอบตัว ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเสียงบ่นจะรู้สึกหงุดหงิด ผู้สูงอายุควรจะพิจารณาว่าสิ่งนั้นแก้ไขได้หรือไม่ บ่นแล้วดีขึ้นมั้ย ควรหยุดบ่นและปล่อยผ่านสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ 4.หยุดพูดถึงปัญหาสุขภาพซ้ำๆซากๆ ควรพูดเมื่อลูกหลานหรือคนรอบข้างถามเกี่ยวกับสุขภาพตามสมควรไม่มากหรือน้อยเกินไป


          5.หยุดบ่นเด็กๆ ลูกหลานวัยอื่น ผู้ใหญ่ก็ควรเข้าใจเด็กๆ และคิดในทางบวก ทำความเข้าใจวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ละ 6.ให้เปิดใจให้กับการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพราะผู้สูงวัยมักมีปัญหาการใช้เทคโนโลยี ต่อต้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ การเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ จะทำให้ผู้สูงอายุเข้าใจพฤติกรรมความคิดคนรุ่นใหม่ อยู่ร่วมกับคนต่างวัยได้อย่างมีความสุขมากขึ้น


          "คำที่คนมักพูดกันว่า แก่ไม่แก่อยู่ที่ใจนั้นเป็นเรื่องจริง หากผู้สูงอายุปฏิบัติตามที่กล่าวมา ก็จะทำให้เป็นผู้สูงอายุที่มีจิตใจแจ่มใส และมีความสุขตลอดช่วงวัย" อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code