แนะ 9 วิธี รถเร่พุ่มพวง สร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ที่มา : ไทยรัฐ


แนะ 9 วิธี รถเร่พุ่มพวง สร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


รถเร่หรือรถพุ่มพวง เป็นที่รักจักกันดีในแถบชุมชน อีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าได้ดีในช่วงกักตัวอยู่บ้าน ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ต้องออกมาจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้าน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด-19


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกที่นำยานพาหนะมารับซื้อสินค้าประเภทต่างๆจากตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ไปจำหน่ายในชุมชนและหมู่บ้าน ในรูปแบบตลาดสดเคลื่อนที่ที่เรียกกันว่า "รถเร่หรือรถพุ่มพวง" นั้นพบว่าส่วนใหญ่วัตถุดิบที่จำหน่ายมักเป็นประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สด อาหารแห้ง อาหารบรรจุปิดสนิท อาหารแปรรูป เป็นต้น โดยในแต่ละวันจะมีรถเร่ประมาณ 500 คัน ที่ต้องมารับสินค้าที่ตลาดไทเพื่อนำไปจำหน่ายทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ต้องออกมาจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้าน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"


"เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จับจ่ายสินค้าจากรถเร่ดังกล่าว จึงขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำแนะนำ 9 ข้อ ได้แก่


1.พาหนะ/รถเร่สะอาด จัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีการปกปิด และทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน


2.อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง อาหารแปรรูป จัดเก็บแยกเป็นสัดส่วนตามประเภทอาหาร ไม่ปะปนกัน


3.เนื้อสัตว์สด อาหารทะเล ต้องสะอาด จัดเก็บแยกภาชนะ มีการปกปิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส


4.อาหารปรุงสำเร็จ บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับอาหาร มีการปกปิด ห้ามนำอาหารที่ปรุงข้ามวันมาจำหน่าย


5.ผลไม้ตัดแต่ง ล้าง จัดเก็บแยกตามประเภทผลไม้ มีการปกปิด ใช้น้ำแข็งสะอาด


6.ภาชนะ/อุปกรณ์ แยกใช้ระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผักและผลไม้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวัน


7.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์หรือสวมถุงมือหยิบจับอาหารพร้อมบริโภค


8.ผู้ซื้อและผู้ขายกำหนดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่พูดคุย ไอ จาม ระหว่างเลือกซื้ออาหาร และ 9.หากมีอาการไอ จาม คล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองด้วย" อธิบดีกรมอนามัยกล่าว.

Shares:
QR Code :
QR Code