แนะ 4 วิธีดูแลตัวเองช่วงน้ำท่วม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แนะ 4 วิธีดูแลตัวเองช่วงน้ำท่วม thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะหลักสุขบัญญัติป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 4 วิธี ดูแลตัวเองช่วงน้ำท่วม


นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กล่าวว่า ในช่วงนี้มีหลายจังหวัดที่มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและยกของขึ้นที่สูง และเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และแนะใช้หลักสุขบัญญัติป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งปฏิบัติได้ทุกวัน ทุกคน ทุกวัย ทั้งนี้แกนนำสุขภาพในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ควรเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังน้ำท่วม ด้วยการวางแผนป้องกันการเกิดน้ำท่วม การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในภาวะน้ำท่วม การให้คำแนะนำคนในชุมชน และเฝ้าระวังทำความสะอาด และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด


ด้านนายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา กล่าวแนะหลักสุขบัญญัติป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 4 วิธี 1.ร่างกายสะอาด อาบน้ำ ล้างมือ ล้างเท้าให้สะอาด ระวังอย่าให้น้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา ถ้าลุยน้ำให้สวมรองเท้าบู๊ต 2.กินอาหารสุก ดื่มน้ำสะอาด 3.หยุดการแพร่ระบาด ด้วยการถ่ายลงส้วม ห้ามถ่ายลงน้ำที่ท่วมอยู่ ทิ้งขยะต้องปิดปากถุงให้มิดชิด และ 4.ป้องกันอุบัติภัย จากสัตว์มีพิษ ไฟฟ้าชอร์ต ลื่นล้ม หากมีบาดแผลเป็นแผลอักเสบ เป็นหนอง มีไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ให้รีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาทันที


ทั้งนี้ประชาชนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านสื่อความรู้การป้องกันโรคจากภัยน้ำท่วมในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าใจง่าย ผ่านทางเว็บไซต์คลังความรู้ด้านสุขภาพ (healthydee.moph.go.th) ของกระทรวงสาธารณสุขได้

Shares:
QR Code :
QR Code