แนะ 3 อย่างควรปฏิบัติ ลดการหย่าร้าง

ครอบครัวยุคใหม่เปราะบาง 'หย่า'สูง แนะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวลดการหย่าร้าง


แนะ 3 อย่างควรปฏิบัติ ลดการหย่าร้าง thaihealth


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้สภาพครัวเรือนต่างจากอดีต ครอบครัวไทยยุคใหม่เปราะบางกว่าอดีต และน่าเป็นห่วง ทำให้เกิดปัญหาการแยกทาง หย่าร้างสูงขึ้น จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ล่าสุด ในปี 2557 รายงานข้อมูลมีคู่จดทะเบียนสมรสใหม่ทั่วประเทศ 296,258 คู่ และมีคู่สมรสเก่าจดทะเบียนหย่า 111,810 คู่ การจดทะเบียนหย่าเพิ่มสูงกว่าปี 2547 หรือ 10 ปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 23 สาเหตุการหย่าร้างพื้นฐานมาจากทั้ง 2 ฝ่าย ถูกกดดันทั้งจากความเครียดจากงานและค่านิยมใหม่การพึ่งลำแข้งตัวเอง ความอดทนจึงน้อยลง และคิดว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งชีวิตคู่


พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า วิธีการทำให้ครอบครัวน่าอยู่และมีความสุข มีหลายวิธี อาทิ ทำงานบ้านร่วมกัน ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทำสิ่งที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน หรือกิจกรรมในโอกาสพิเศษของครอบครัวร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ไม่หาความสุขที่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้น เช่น ดื่มเหล้า เล่นการพนัน ควรใช้คำพูดที่ถนอมน้ำใจกัน เมื่อมีความขัดแย้งกันในครอบครัว มีวิธีคลายร้อนให้เป็นเย็น อย่าพูดกันขณะอารมณ์ร้อน เทคนิคการครองเรือนมีข้อแนะนำที่พึงปฏิบัติให้ยึด 3 อย่าง คือ 1.อย่าจ้องจับผิดควรมองส่วนที่ดีของคู่สมรส 2.อย่าคิดว่าตัวเองเก่งไม่มีเขาเราก็อยู่ได้  3.อย่าทำให้อีกฝ่ายหมดความอดทน ควรคิดถึงจิตใจของเขาบ้างและเนื่องในวันครอบครัวซึ่งเป็นวันสำคัญอยากให้ครอบครัวใหม่และครอบครัวเดิมแสดงความรักความผูกพันเอาใจใส่ต่อกัน เติมความสุขในพื้นที่ครอบครัวแม้สถานการณ์ทางสังคมจะเปลี่ยนไปมีความรุนแรงหรือกดดันมากขึ้นก็ตาม


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code