แนะ 3 ร. เฝ้าระวังไวรัส RSV

ที่มา : ไทยรัฐ


 thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะ 3 ร. เฝ้าระวังไวรัส RSV ในเด็กเล็ก เน้นย้ำต้องคัดกรองเด็กทุกวัน หากพบมีอาการไข้สูง ไอ มีเสมหะจำนวนมาก หายใจเหนื่อยหอบ หรือรุนแรงถึงขั้นตัวเขียวให้รีบพบแพทย์ทันที


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนนับเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดโรคไวรัส RSV เนื่องจากมีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก จึงควรมีการตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน หากพบเด็กมีน้ำมูกไอจาม หรือมีอาการสงสัยเป็นโรคไวรัส RSV ให้หยุดเรียน


ซึ่งการเฝ้าระวังสามารถทำได้ด้วยหลัก 3 ร. คือ


1. ร.รักษาความสะอาดสถานที่บ้านโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเน้นล้างทำความสะอาดสถานที่ห้องน้ำห้องส้วมของใช้ของเล่นภาชนะที่เด็กใช้ร่วมกัน


2. ร.รักษาสุขอนามัยหมั่นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารและหลังขับถ่ายด้วยสบู่ และน้ำไม่ใช้ของร่วมกันผู้ดูแลเด็กต้องทำความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กกินอาหารต้องไม่มีแมลงวันตอม น้ำดื่มต้องสะอาด ผ้าอ้อม หรือเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระต้องรีบซักให้สะอาดโดยเร็ว และทิ้งน้ำลงในโถส้วมห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ


3. ร.ระวังไข้สูงไอมีเสมหะจำนวนมากหายใจเหนื่อยหอบ หรือรุนแรงถึงขั้นตัวเขียวให้รีบพาพบแพทย์ทันที


ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัส RSV การรักษา จึงเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code