แนะ 10 วิธีพ่อช่วยแม่เลี้ยงลูก

ที่มา : สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หนุนสิทธิ์พ่อลางานช่วยแม่เลี้ยงลูกได้นาน 15 วัน หวังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว แนะ 10 วิธีปฏิบัติสำหรับพ่อช่วยแม่เลี้ยงลูกและจัดการภายในบ้านตลอดช่วงระยะเวลาที่ลางาน พร้อมส่งเสริมทารกได้ดื่มนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน


แนะ 10 วิธีพ่อช่วยแม่เลี้ยงลูก thaihealth


แฟ้มภาพ


นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้พ่อลาคลอดได้หากเป็นข้าราชการและลูกจ้างราชการ เพื่อช่วยดูแลแม่และลูกน้อยระหว่างคลอด โดยพ่อข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วัน ถ้าเป็นการลาภายใน 30 วันแรกนับตั้งแต่วันที่แม่คลอด มีสิทธิ์รับเงินระหว่างลาได้ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากภรรยาแนบมาด้วย และต้องจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาให้อนุญาตก่อน หรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันคลอดบุตร โดยถือให้เป็นสิทธิ์การลาประเภทหนึ่งที่ยังได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ลา ซึ่งสิทธิ์การลาดังกล่าวจะมีส่วนผลักดันให้พ่อได้มีโอกาสช่วยแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ทำให้แม่มีสภาวะจิตใจที่ดี ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังจนกลายเป็นภาวะซึมเศร้าตามมา


โดยพ่อสามารถปฏิบัติตนภายใต้วิธี 10 ประการ ได้แก่ 1) ให้กำลังใจแม่ขณะให้นมลูก เพื่อให้แม่มีความมั่นใจและอบอุ่น 2) ให้ลูกได้อยู่กับแม่มากที่สุด โดยพ่อต้องยอมรับว่าในระยะนี้เวลาที่แม่จะมีให้พ่อมีน้อยลง 3) มีส่วนร่วมในการให้นมลูก คือ ขณะแม่กำลังให้ลูกดูดนม พ่อควรหาโอกาสอยู่ร่วมด้วย พูดคุย ให้กำลังใจ สัมผัส ช่วยประคับประคองลูก ซึ่งจะทำให้ความผูกพันพ่อแม่ลูกแน่นแฟ้นขึ้น


"4) มีความอดทนและเข้าใจ หากบ้านอาจจะไม่เรียบร้อย อาหารอาจไม่อร่อยเนื่องจากแม่ให้เวลาส่วนใหญ่แก่ลูกมากกว่า 5) ช่วยทำงานบ้าน จ่ายตลาด จัดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำ นม ให้แม่ขณะที่ให้ลูกดูดนม ช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อม ช่วยอาบน้ำแต่งตัวให้ลูก 6) ทำใจให้สงบเยือกเย็นถ้าขณะนั้นแม่เครียด เหนื่อย หงุดหงิดใจ ให้พ่อช่วยปลอบโยนแม่เพื่อช่วยให้สบายใจ หายหงุดหงิด ให้พ่อช่วยนวดแม่เบาๆ บริเวณ คอ ไหล่ และหลังขณะกำลังให้นมลูก หรือเมื่อแม่รู้สึกเครียด ทำให้มีน้ำนมไหลมากขึ้น 7) หากครอบครัวมีลูกมากกว่า 1 คน พ่อก็จะเป็นหลักในการดูแลลูกๆ 8) แสดงความรักแก่แม่อย่างต่อเนื่องอย่างที่เคยทำ 9) ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของแม่ตลอดระยะของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ 10) ห้ามซื้อขวดนม หัวนมปลอม หรือนมผสมเข้าบ้านเด็ดขาด” นายแพทย์วชิระ กล่าว


อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า สิ่งสำคัญในช่วงที่พ่อช่วยแม่เลี้ยงลูกคือ การส่งเสริมให้ลูกดื่มนมแม่ตามที่องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟได้แนะนำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองอย่างเดียว 6 เดือนเต็ม และเลี้ยงควบคู่อาหารที่เหมาะสมตามวัยจนลูกอายุครบ 2 ปี เนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อลูกมากที่สุด เพราะมีสารอาหารมากกว่า200 ชนิด และหัวน้ำนมหรือโคลอสตรัม ยังอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ถือเป็นวัคซีนหยดแรกสำหรับลูก เพื่อเป็นช่วงที่มีภูมิคุ้มกันสูงสุด ในขณะที่เด็กแรกเกิดยังไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเองได้ เด็กที่กินนมแม่จึงมีภูมิต้านทานโรค ช่วยกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัสและเพิ่มความแข็งแรงให้ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้ลูกป่วยเป็นไข้หวัด ปอดอักเสบ ท้องร่วงน้อยกว่าทารกที่กินนมผสม 2-7 เท่า


 

Shares:
QR Code :
QR Code