แนะ ใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ที่เกิดจากยุง

สธ.วางมาตรการป้องกันโรคจากยุงลาย 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ที่เกิดจากยุง


แนะ ใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ที่เกิดจากยุง thaihealth


แฟ้มภาพ


นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข พลตรีสุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พระภิกษุสงฆ์ ประชาชนและข้าราชการกว่า 150 คน ร่วมแรงร่วมใจดำเนินการตาม มาตรการ 3 เก็บของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายในวัดพุทธปัญญาและชุมชน ใกล้เคียง ป้องกัน 3 โรคที่เกิดจากยุงลาย


นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือ ตั้งแต่ภาครัฐไปจนถึงประชาชน ซึ่งประเด็นที่สำคัญขณะนี้คือ การป้องกัน ควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายที่ทำให้เกิด 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยผลการสำรวจค่าดัชนี ลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำ ที่วัด โรงเรียน และบ้าน พบลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่สูง คือ วัดพบร้อยละ 60 โรงเรียนพบร้อยละ 40 บ้านพบร้อยละ 30 ซึ่งแต่ละจุดที่พบลูกน้ำยุงลายล้วนเป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชนทุกเพศทุกวัยอาศัยอยู่มาก ด้วยเหตุนี้กระทรวงจึงออกมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคจาก ยุงลาย ตามแนวทาง "ประชารัฐ ร่วมใจ ใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" โดยขอความ ร่วมมือหน่วยงานทุกกระทรวง และประชาชน ทุกพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคจากยุงลาย 3 เก็บ คือ เก็บที่ 1 เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บที่ 2 เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ของยุงลาย และเก็บที่ 3 เก็บน้ำ ปิดให้ มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ ยุงลายวางไข่


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ