แนะ ใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวที่ปลอดจากสารตะกั่ว

รองพ่อเมืองกาญจน์ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวและประชาชนผู้บริโภค ในเรื่องการบริโภคก๋วยเตี๋ยวที่มีความสะอาดปลอดภัยและปราศจากสารตะกั่วที่สะสมอยู่ในหม้อต้มน้ำปรุง

นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากที่มีผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็เป็นที่นิยมรับประทานของผู้บริโภคจำนวนมาก เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีเมนูให้เลือกหลากหลาย และยังประหยัดอีกด้วย

แต่จากการสำรวจตรวจสอบข้อมูลของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้ประกอบการจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวบางราย ใช้วัตถุดิบที่มีการปนเปื้อนสารอันตราย มาใช้ประกอบการจำหน่าย เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยวมีการใช้สารกันเสีย ชนิดเบนโซอิกเกินค่ามาตรฐาน ผักมีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พริกป่นและถั่วลิสงมีเชื้อรา

นอกจากนี้แล้ว ประกอบกับการใช้อุปกรณ์และภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ไม่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยเฉพาะหม้อก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ หากใช้งานในอุณหภูมิที่สูง จะมีสารตะกั่วออกมาปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งสารพิษดังกล่าว หากเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย เรื่องดังที่กล่าวนี้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหาร ที่ใช้สารตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อแล้ว

รอง ผวจ.กาญจนบุรี กล่าวต่ออีกว่า จากรายงานที่ได้รับ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ประกอบการร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวหลายรายยังไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศห้าม จึงได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวในหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และร้านค้าทั่วไป ให้ผู้จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวใช้ภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ปลอดสารตะกั่วล้างทำความสะอาดและจัดเก็บให้ถูกสุขลักษณะ เส้นก๋วยเตี๋ยวต้องทำจากโรงงานที่ผลิตได้มาตรฐาน จีเอ็มพี หรือไม่ใช้วัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่ส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ สถานที่ปรุงหรือจำหน่ายมีสภาพที่สะอาด เป็นระเบียบ และผู้ปรุงหรือผู้จำหน่วยแต่งกายสะอาด สวมหมวกและผ้ากันเปื้อน มือสะอาด ตัดเล็บสั้น มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคติดต่อ

รอง ผวจ.กาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในกรณีที่ผู้จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวมีการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์และภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหาร โดยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจังหวัดฯ จะดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงการเลือกรับประทานก๋วยเตี๋ยว จากร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวที่ได้มาตรฐาน สะอาดและถูกสุขลักษณะด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code