แนะ ปรับพฤติกรรมในหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข


แนะ ปรับพฤติกรรมในหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ thaihealth


แฟ้มภาพ


โรงพยาบาลราชวิถีพบโรคเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดในหญิงตั้งครรภ์ โดยพบได้ร้อยละ 5-15 แนะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหาร การออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้ และลดภาวะแทรกซ้อน


            นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ตรวจพบครั้งแรกขณะตั้งครรภ์โดยที่ผู้ป่วยไม่เคยรู้ตัวว่าเป็นโรคเบาหวานมาก่อน เกิดจากรกสร้างฮอร์โมนต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ แต่ฮอร์โมนเหล่านี้มีผลทำให้ฮอร์โมนของมารดาเกิดการเปลี่ยนแปลง มีผลทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินมากขึ้น จึงทำให้เกิดเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จะมีระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นตามอายุครรภ์ ระยะหลังคลอดส่วนใหญ่ระดับน้ำตาลในเลือดจะกลับสู่ภาวะปกติ ถ้าติดตามผู้ป่วยไปนานๆ พบว่ามีโอกาสเป็นโรคเบาหวานในอนาคต 30-50% แต่สามารถป้องกันได้ โดยการควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน และออกกำลังกายเสมอ


            นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์เหมือนอาหารคนตั้งครรภ์ทั่วไป คือรับประทานอาหาร 3 มื้อ และเพิ่มอาหารว่างอีก 3 มื้อในผู้ป่วยรูปร่างผอม ถ้าผู้ป่วยรูปร่างอ้วนควรรับประทานอาหาร 3 มื้อหลัก งดอาหารว่างหรืออาจมีมื้อก่อนนอนเพียงเล็กน้อย แต่ที่สำคัญคือปริมาณอาหารต่อวัน และจำนวนอาหารคาร์โบไฮเดรต (แป้ง น้ำตาล และผลไม้) ควบคุมให้เหมาะสมเลี่ยงของหวาน เพิ่มอาหารที่มีกากใย เพิ่มวิตามินที่มีส่วนประกอบของธาตุเหล็กโฟลิกและแคลเซียม ส่วนการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้นมีความสำคัญ เพราะจะช่วยลดภาวะดื้อยาต่ออินซูลิน ทำให้ความต้องการยาอินซูลินในการควบคุมน้ำตาลน้อยลง จำเป็นต้องออกกำลังกายทุกรายถ้าไม่มีข้อห้าม เช่น ความดันโลหิตสูง ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดหรือแท้งบุตร ชนิดของการออกกำลังกาย ไม่ควรเป็นไปเพื่อลดน้ำหนักแต่อาจจะเป็นการเดินหลังอาหารแต่ละมื้อ ว่ายน้ำ หรือการบริหารร่างกายส่วนบน วันละประมาณ 30 นาที แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย


            เนื่องในวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก และคำขวัญวันเบาหวานโลกในปีนี้คือ “ผู้หญิงกับเบาหวาน” จึงอยากให้ทุกคนตระหนักและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ รับแนวทางและคำแนะนำในการปฏิบัติตน ที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ