แนะ ปชช. ใส่ใจความสะอาด -ปลอดภัยของอาหารก่อนนำไปปรุง

 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมครัวไทยเป็นครัวโลก เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ดำเนินมาตรการควบคุมตลาดสด และร้านอาหารทุกประเภทให้ถูกสุขลักษณะ

ทั้งนี้จากการสุ่มตรวจวิเคราะห์ หาสารเคมีและจุลินทรีย์ ในตัวอย่างผัก ผลไม้ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2555 จำนวน 1,987 ตัวอย่าง พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 69 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.47 โดยผักที่พบสารพิษตกค้างมากที่สุด ได้แก่ คะน้า กะหล่ำดอก ต้นหอม และจากการเก็บตัวอย่างจากซุปเปอร์มาร์เก็ต พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.45 โดยผักสดที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุด ได้แก่ คะน้า มะเขือพวง พริกไทย

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. กล่าวว่า ประชาชนควรใส่ใจในความสะอาด ปลอดภัยของอาหารก่อนนำไปปรุงประกอบ โดยล้างผักและผลไม้ให้สะอาด แกะลอกเปลือกชั้นนอกทิ้ง ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง หรือล้างด้วยการใช้น้ำก๊อกไหลผ่านผักสดนานอย่างน้อย 2 นาที ร่วมด้วยการใช้สารละลายอื่นๆ เช่น เกลือละลายน้ำ น้ำส้มสายชู น้ำยาล้างผัก หลังจากนั้นจึงนำผักมาล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง สามารถลดสารเคมีได้ร้อยละ 6-92 ล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงประกอบอาหาร และไม่ควรสูบบุหรี่ หรือนำมือที่เปื้อนเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และเปลือกไข่ที่มีมูลสัตว์เปื้อนมาจับต้องจมูก ตา ปาก ควรแยกเขียงสำหรับหั่นอาหารสุก อาหารดิบ ผัก ผลไม้

นอกจากนี้ ควรเลือกกินอาหารที่ปรุงด้วยการต้ม นึ่ง อบ แทนการทอดหรือผัด ควรกินเนื้อปลา เลี่ยงเนื้อสัตว์ติดหนัง ติดมัน หมูสามชั้น เป็นต้น ลดอาหารหวานจัด มันจัด และเค็มจัด อันจะส่งผลให้มีน้ำหนักเกิน และ โรคอื่นๆ ตามมาได้

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 

Shares:
QR Code :
QR Code