แนะ คนไทยเร่งออมเงิน 10% รับมือสังคมผู้สูงอายุ

ที่มา : เดลินิวส์ 


แนะ คนไทยเร่งออมเงิน 10% รับมือสังคมผู้สูงอายุ thaihealth


แฟ้มภาพ


รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แนะประชาชนสร้างวินัยการออมเงิน เก็บออมเงินทุก 10% ของรายได้ รับสังคมสูงวัย ชี้เจนวาย น่าห่วงหนี้บัตรเครดิต เตือนไม่ควรปิด อย่ามีหลายใบ ใช้จ่ายต้องคิด ระวังกลายเป็นหนี้จน


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ประชาชนทุกรายต้องเข้าใจและสร้างวินัยการออมเงินเพื่อรับสังคมสูงวัย ซึ่งควรให้ความสำคัญในการเก็บออมเงินทุก 10% ของรายได้ และต้องแบ่งสัดส่วนแยกการใช้เงินให้เป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังก่อร่างสร้างตัวที่ไม่ควรเป็นหนี้บัตรเครดิต หากมีบัตรเครดิตหลายใบ ก็ควรปิดหรือเหลือไว้ใช้ยามจำเป็นเท่านั้น หากจะซื้อของก็ต้องยับยั้งชั่งใจ คิดให้ดีก่อนซื้อ เพื่อจะได้ไม่ให้กลายเป็นหนี้จน ที่ถูกใช้จ่ายออกไป แต่ไม่ได้สร้างผลตอบแทนคืนกลับมา


ทั้งนี้ กลุ่มคนวัยเริ่มต้นทำงานใหม่ (เจนวาย) อายุต่ำกว่า 30 ปี จากสถิติของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) พบว่าเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเป็นหนี้บัตรเครดิตและใช้สินเชื่อบุคคลมากขึ้น รวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้เสียเร็วขึ้น ถือว่าน่าเป็นห่วง เนื่องจากกลุ่มคนวัยนี้อาจยับยั้งชั่งใจน้อยในการจับจ่ายใช้สอย ส่งให้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะเก็บออมตามที่ควรจะเป็นทุก 10% ของรายได้ เมื่อเข้าสู่สังคมผุ้สูงอายุ อาจทำให้ไม่มีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน


ขณะเดียวกัน ยังพบว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ระดับหนี้ครัวเรือนได้ขยายตัวในปริมาณที่สูงอย่างก้าวกระโดด เพราะจากผลสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เกี่ยวกับสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทย ปี 60 พบว่า ครัวเรือนไทยกว่า 91.1% ยังคงมีหนี้สินอยู่ และมีเพียง 8.9% เท่านั้นที่ไม่มีหนี้สิน และจากการติดตามและประเมินผลสูงอายุแห่งชาติ ทุกระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปีที่ผ่านมา พบว่าคนไทยเตรียมความพร้อมน้อยมากหรือไม่เตรียมเลย ซึ่งผลการประเมินทั้ง 3 ช่วง คนไทยเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่ถึง 30% ถือเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการรับมือกับสังคมสูงอายุ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ