แนะเล่นโยคะฝึกสมาธิ

กรมอนามัย แนะประชาชนฝึกโยคะ ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล เป็นการออกกำลังกายที่สามารถฝึกทั้งกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การฝึกโยคะเป็นการบริหารกายที่ดีไม่ก่อให้เกิดแรงกระแทกเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายท่าต่างๆ ตามแบบของโยคะที่มุ่งเน้นการฝึกสมาธิและการฝึกกายไปพร้อมกัน ซึ่งสมาธิช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล สร้างความมุ่งมั่น อดทน และความคิดสร้างสรรค์ ส่วนทางร่างกายจะช่วยสร้างความแข็งแรงของข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร และฮอร์โมนต่าง ๆ

ที่สำคัญโยคะยังเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์สามารถปรับท่าทางให้ถูกต้อง เสริมสร้างความแข็งแรงของขา กระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อในการรับน้ำหนัก ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบย่อยอาหารมีความสมดุลขึ้นด้วย ซึ่งการฝึกโยคะของหญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกที่มีความชำนาญเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอันตราย

ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจด้านการออกกำลังกายมากขึ้น ไม่ว่าจะการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค การเต้นฮูลาฮูป    การเต้นแบบนวลีลา รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที

ซึ่งการสร้างสุขภาพที่ดีนอกจากการออกกำลังกายแล้ว ประชาชนต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีด้วย ได้แก่  1) การบริโภคอาหารที่ดีมีคุณค่าต่อร่างกายและรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม 2) ลดละพฤติกรรมที่ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม เช่น การสูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติดต่างๆ 3) การดูแลตนเองให้มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักจัดการกับความเครียดและอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา เช่น โกรธ หงุดหงิด ซึ่งการฝึกโยคะถือเป็นการออกกำลังกายที่สามารถฝึกทั้งกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code