แนะเพิ่มรู้ทันสื่อในค่านิยม

          นักวิชาการด้านสื่อ แนะเพิ่มรู้ทันสื่อในค่านิยม


แนะเพิ่มรู้ทันสื่อในค่านิยม thaihealth


          นายธาม เชื้อสถาปนาศิริ นักวิชาการด้านสื่อ กล่าวถึงนโยบายค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของรัฐบาลว่า ส่วนตัวอยากเสนอให้เพิ่ม "การรู้เท่าทันสื่อ" รวมเป็นค่านิยมที่ 13 เพราะปัจจุบันเยาวชนไทยเข้าถึงและใช้สื่อได้อย่างเสรี แต่ยังขาดการวิเคราะห์ว่าสื่อประเภทไหนเป็นประโยชน์ หรือโทษสำหรับตัวเอง ที่ผ่านมา เราจึงเห็นการถ่ายรูปถ่ายคลิปตบตีกัน การเผยแพร่ความรุนแรง หรือการเปิดเผยข้อมูลอัตลักษณ์ของตนเองมากเกินไป รวมถึงใช้เป็นช่องทางเล่นการพนัน หรือถ่ายคลิปโป๊ ที่สำคัญคือครูไม่สามารถสอนได้ สุดท้ายก็ห้ามนักเรียนพกมือถือมาโรงเรียน ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง โดยปัจจุบันวิชารู้เท่าทันสื่อมีสอนเฉพาะระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์เท่านั้น ทั้งๆ ที่ควรสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล หากจะปฏิรูปการศึกษาก็ต้องทำทั้งระบบ


          "การศึกษาในอดีตใช้ครูเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน ต่อมาจึงนำรูปแบบไชลด์ เซ็นเตอร์ หรือนักเรียนเป็นศูนย์กลางจากต่างประเทศเข้ามาใช้ ซึ่งล้มเหลว เพราะเด็กไทยไม่แอ๊กทีฟอย่างเมืองนอก เราถูกปลูกฝังมาในระบบท่องจำ จึงทำให้การศึกษาในกระบวนทัศน์สองล้มเหลว แต่ปัจจุบันเราเข้าสู่กระบวนทัศน์สาม คือศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของสื่อเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท ซึ่งเด็กจำเป็นต้องได้รับการติดตั้งภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มี" นายธามกล่าว


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code