แนะเด็กเลยไม่เอ๋อ ด้วยการกินเกลือไอโอดีน

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แนะเด็กเลยไม่เอ๋อ ด้วยการกินเกลือไอโอดีน thaihealth


แฟ้มภาพ


                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เตรียมรณรงค์ดำเนินกิจกรรม  โดยทำการตรวจหาสารไอโอดีนในอาหาร เช่นเกลือตามร้านค้าร้านอาหารในโรงเรียน/ชุมชน พร้อมให้คำแนะนำให้ร้านค้ามีความตระหนักในการจำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพทุกพื้นที่ในจังหวัดเลย


          นายวิวรรธน์   ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เตรียมรณรงค์ดำเนินกิจกรรม  โดยทำการตรวจหาสารไอโอดีนในอาหาร เช่นเกลือตามร้านค้าร้านอาหารในโรงเรียน/ชุมชน พร้อมให้คำแนะนำให้ร้านค้ามีความตระหนักในการจำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพทุกพื้นที่ในจังหวัดเลย และให้ความรู้กับประชาชนผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น อสม. หอกระจายข่าวโรงเรียนวิทยุ และเตรียมตรวจภาวะขาดสารอาหารในหญิงตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ ได้รับยาวิตามินเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึง 6  สัปดาห์หลังคลอด นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน โดยส่งเสริมให้ดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตามเกณฑ์หมู่บ้านไอโอดีน/ชุมชนไอโอดีน และกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนระดับอำเภอ


          สำหรับสารไอโอดีนจำเป็นมากกับร่างกายเพราะจะช่วยการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง  ร่างกายต้องการไอโอดีนวันละน้อยนิดแต่ขาดไม่ได้เพราะจะทำให้เป็นโรคคอหอยพอก เอ๋อ สติปัญญาด้อย เป็นใบ้ รูปร่างเตี้ย แคระแกรน พิการ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ดังนั้นทุกคนต้องกินอาหารที่ปรุงด้วยเกลือไอโอดีน ตามสโลแกน รักเลยรักสุขภาพ “กินไอโอดีนอย่างเคย เด็กเมืองเลยฉลาดแน่” สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 08-1708-3113  หรือทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย


 

Shares:
QR Code :
QR Code