แนะหลัก 5 อ. ดูแลผู้สูงอายุ ให้ห่างไกลโควิด-19

ที่มา : กรมการเเพทย์


แนะหลัก 5 อ. ดูแลผู้สูงอายุ ให้ห่างไกลโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบันสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กระจายในหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งการแพร่กระจายของเชื้อชนิดนี้สามารถติดจากคนสู่คน และสามารถติดได้ทุกกลุ่มวัย แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุเมื่อได้รับเชื้อจะมีความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้


นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ปลอดภัยจากเชื้อดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งระมัดระวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานโรคค่อนข้างต่ำ ทำให้ติดเชื้อง่ายกว่าวัยอื่นๆ แต่หากผู้สูงอายุอยู่แต่ในบ้านเป็นระยะเวลานานๆ อาจทำให้ร่างกายและสมองถดถอยลงจนเกิดภาวะพึ่งพิงในระยะยาว


นายแพทย์สกานต์  บุนนาค  ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนะให้ยึดหลัก 5 อ.ดังนี้  อ.1 อาหาร ต้องสะอาด ปรุงสุกใหม่ เลี่ยงอาหารรสจัด เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง และครบ 5 หมู่ และต้องรักษาสุขภาพช่องปาก  อ.2 ออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกายและสมองของผู้สูงอายุ  อ.3 อารมณ์ หากิจกรรมที่ชื่นชอบและมีความสุข ไม่ทำให้เครียด หลีกเลี่ยงสุราและยาเสพติด หากมีความเครียดให้ปรึกษาผู้รู้ใจ หรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร.1323


 อ.4 เอนกายพักผ่อน การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง/วัน  อ.5 ออกห่างจากสังคมนอกบ้านทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลไม่ควรออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ ก่อนจับหน้ากากอนามัยหรือก่อนรับประทานอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อที่ติดมากับมือของผู้สูงอายุ

Shares:
QR Code :
QR Code