แนะหลักดูแล ‘ผู้ป่วยติดเตียง’

'รมช.สมศักดิ์' แนะหลักดูแลผู้ป่วยติดเตียง


แนะหลักดูแล 'ผู้ป่วยติดเตียง' thaihealth


แฟ้มภาพ


นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เดินทางไป ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงาน "ทีมหมอครอบครัว"(Family care term) ที่จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่สะดวก ได้รับบริการที่ดี และหากเป็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือพิการ ต้องได้รับบริการที่บ้านที่ดีเหมือนรักษาที่โรงพยาบาล ไม่ต้องพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเพราะเป็นเรื่องที่ลำบากและเสียค่าใช้จ่ายมาก จึงได้จัดให้มีระบบดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือกลุ่มติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะ สุดท้ายของชีวิตที่มีประมาณ 2 ล้านคนทั่วประเทศ ด้วยทีมหมอครอบครัว(Family care term) ปีนี้นำร่อง 30,000 ทีมใน 250 อำเภอ


การดูแลผู้ป่วยติดเตียงนับมีความยากลำบากในการดูแล จำเป็นต้องได้รับการดูแลใส่ใจจากผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงมอบหลักการในการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในชุมชน 3 ข้อ คือ 1.ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น สังเกตได้ง่ายๆ จากผู้ป่วยไม่มีกลิ่นปัสสาวะ ขาหนีบไม่แดง 2.ผู้ป่วยไปรักษาที่ โรงพยาบาลน้อยลง เพราะได้รับการดูแล อย่างดีจากผู้ดูแลผู้ป่วยและทีมหมอครอบครัว 3.ผู้ดูแลผู้ป่วยมีทุกข์น้อยลง เพราะส่วนใหญ่ มีความจำเป็นด้านเศรษฐกิจ ต้องมีเวลาไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงชีพ และที่สำคัญ อีกประการคือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ต้องทำหน้าที่เป็น พี่เลี้ยง สนับสนุนการทำงานให้ทีมหมอครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้วยระบบให้คำปรึกษา รวมทั้งจัดระบบส่งต่อ ที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นใจประชาชน ไม่กังวลว่าต้องไปพบใครเมื่อต้องไปรักษาใน โรงพยาบาลขนาดใหญ่


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code