แนะสังเกตอาการโรคอัมพาต

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แนะสังเกตอาการโรคอัมพาต  thaihealth

แฟ้มภาพ


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะประชาชนสังเกตอาการโรคอัมพาต เนื่องในวันอัมพาตโลก 29 ตุลาคม ระบุพบแพทย์เร็วลดเสี่ยงพิการ


ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า โรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก องค์การอัมพาตโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์อัมพาตโลก ซึ่งประเด็นการรณรงค์ในปี 2559 นี้ คือ “Face the facts : Stroke is treatable อัมพฤกษ์ อัมพาต ป้องกัน รักษาได้” เน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง ตระหนักถึงอาการเบื้องต้น และเข้ารับการรักษาให้ทันเวลา


ทั้งนี้ โรคดังกล่าว คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง ทำให้เกิดอาการชาที่ใบหน้า ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขน ขา ข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแง เคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวลำบากอย่างทันทีทันใด เป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมง สำหรับสาเหตุพบว่าผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ ได้แก่ ภาวะความดันเลือด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูง การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา หากสามารถลดพฤติกรรม หรือภาวะเสี่ยงเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้มีโอกาสเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตน้อยลง


สำหรับแนวทางในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตนั้น ประชาชนควรเรียนรู้สัญญาณเตือนของโรคนี้ ซึ่งอาจพบอาการเพียง 1 อาการ หรือมากกว่า 1 อาการ คือ ใบหน้าอ่อนแรง หรือหน้าเบี้ยว สับสน พูดลำบาก พูดไม่ชัด ตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือมองไม่เห็น มีอาการมึนงง เดินเซ เสียศูนย์ ผู้มีอาการดังกล่าวต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือภายใน 3 ชั่วโมง เพราะการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงของความพิการที่อาจจะเกิดขึ้น และรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้ ท่านที่มีอาการดังกล่าวสามารถโทรส่วนด่วน 1669 โดยจะมีให้บริการรับส่งโรงพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ


นอกจากนี้ ควรทราบค่าความดันโลหิต ในผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ควรวัดความดันโลหิตอย่างน้อยละปี 1 ครั้ง ทราบค่าระดับน้ำตาลในเลือดและระดับคอเลสเตอรอลของตนเอง เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลี่ยงอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม และควรเพิ่มพัก ผลไม้ในแต่ละมืออาหาร ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดหรือลดการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี


ดร.นายแพทย์สุวิช กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 17 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 6.5 ล้านคน และมีชีวิตรอดจากโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 26 ล้านคน ซึ่งผู้ที่มีชีวิตรอดจากโรคหลอดเลือดสมองจำนวนมาก ได้รับผลกระทบทั้งด้านสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึงความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ


สำหรับประเทศไทยอัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ปี 2556-2558 มีเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2556 พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทย แสดงให้เห็นว่าโรคดังกล่าวเป็นภัยที่กำลังคุกคามประชากรทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ