แนะวิธีสกัดไข้เลือดออก

อธิบดีกรมควบคุมโรค แจงวิธีการป้องกันไข้เลือดออกง่ายๆ 5 วิธี เพื่อช่วยยับยั้งการระบาดและสร้างชุมชนให้ปลอดจากไข้เลือดออก

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกว่า ประชาชนในแหล่งชุมชนและพื้นที่เสี่ยงควรยึดปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธี 5 ป. 1 ข. ได้แก่ 1.ปิด คือ ปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ 2.เปลี่ยน คือ เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุก 7 วัน ตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง 3.ปล่อย คือ ปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว 4.ปรับปรุง คือ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย และ 5.ปฏิบัติเป็นประจำ คือ ขอให้เจ้าของบ้านลงมือปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย ส่วน 1 ข. คือ ขัดไข่ยุงลาย โดยขัดล้างภาชนะใส่น้ำก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อกำจัดไข่ยุงลาย

สถานการณ์ระบาดของโรค ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ภาพรวมของการระบาดตั้งแต่ต้นปี 2556-เดือนก.ย. พบว่า มี ผู้ป่วยทั้งสิ้น 120,404 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 187.91 รายต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 108 ราย ใน 47 จังหวัด อายุ 4 เดือน-61 ปี ภาพรวมการระบาดทั่วประเทศแนวโน้มลดลง แต่บางจังหวัดยังเพิ่มขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือชุมชนป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และผู้ติดเชื้อร้อยละ 80-90 ไม่แสดงอาการ แต่แพร่กระจายโรคได้ รวมทั้งความรุนแรงของโรคยังมีหลายระดับยากต่อการวินิจฉัย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code