แนะวิธีป้องนักเรียนหลังคด

ที่มา: เดลินิวส์


แนะวิธีป้องนักเรียนหลังคด thaihealth


แฟ้มภาพ


เด็กนักเรียนกระดูกสันหลังคดเพราะแบกกระเป๋าใส่หนังสือ ไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กทุกคน ความผิดปกติของกระดูกสันหลังไม่ได้มาจากการแบกหรือสะพายกระเป๋าหนักแต่มาจากความผิดปกติของกระดูก


นพ.ณรงค์ อภิกุลวาณิชย์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีเด็กนักเรียนกระดูกสันหลังคดเพราะแบกกระเป๋าใส่หนังสือ ว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กทุกคน ความผิดปกติของกระดูกสันหลังไม่ได้มาจากการแบกหรือสะพายกระเป๋าหนักแต่มาจากความผิดปกติของกระดูกซึ่งเคยมีการศึกษาไว้พบว่าเด็กวัยรุ่นที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลังหรือกระดูกสันหลังคดจะเริ่มแสดงปรากฏชัดขึ้นเมื่อเป็นวัยรุ่น แต่การแบกหรือสะพายกระเป๋าหรือของหนักเป็นแค่ปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยบ่าไหล่เท่านั้น  


          อย่างไรก็ตามกระดูกสันของวัยรุ่นอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตจะมีการหมุนช่วงหนึ่ง เมื่ออายุมากขึ้นกระดูกจะหยุดหมุน ดังนั้นในช่วงเด็กหรือวัยรุ่นไม่ควรแบกของหนักจนเกินไปเพราะหากกระดูกมีการเจริญเติบโตผิดปกติแค่น้ำหนักกระเป่า 2 กก.กระดูกสันหลังก็สามารถคดได้แล้ว สำหรับเด็กการใช้กระเป๋านักเรียนที่ดีที่สุดควรเป็นกระเป๋าลากเพราะไม่กระทบกระดูกสันหลัง ส่วนกระเป๋าเป้หากใช้ควรสะพายทั้ง 2 บ่าชิดติดหลังจะได้สมดุล ที่สำคัญเด็กไม่ควรแบกหนังสือทั้งหมดไปเรียนแต่ต้องจัดตารางสอนนำหนังสือไปเฉพาะวิชาเรียนวันนั้นหรือไม่ควรแบกน้ำหนักเกินไปบ่อย ๆ.

Shares:
QR Code :
QR Code