แนะวิธีดูแล รักษาโรคที่มากับน้ำท่วม

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แนะวิธีดูแล รักษาโรคที่มากับน้ำท่วม thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะเช็ดเท้าให้แห้งหากมีบาดแผลควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดแล้วทาด้วยยาฆ่าเชื้อโรคฉี่หนู และควรกินอาหารที่ปรุงสุกทันที ป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม


นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลให้ประชาชนได้รับ ผลกระทบและความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประชาชนในหลายพื้นที่ของ จ.พระนครศรีอยุธยา จำเป็นต้องดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือน อาจนำมาซึ่งโรคและภัย สุขภาพต่างๆ ที่มากับน้ำ ได้แก่ แผลจาก น้ำกัดเท้า โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู และโรคระบบทางเดินหายใจ โรคน้ำกัดเท้าจากเชื้อราและแผลพุพองเป็นหนอง ซึ่งเกิดจากการย่ำน้ำหรือแช่น้ำที่มี เชื้อโรคหรืออับชื้นจากเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ไม่สะอาดเป็นเวลานาน โดยจะมีอาการเท้าเปื่อย เป็นหนอง และเริ่มคันตามซอกนิ้วเท้า ผิวหนังลอกเป็นขุย จากนั้นผิวหนัง จะพุพอง นิ้วเท้าหนาและแตก มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนคือผิวหนังอักเสบ


สำหรับโรคดังกล่าว ป้องกันได้ด้วยการเช็ดเท้าให้แห้ง หากมีบาดแผลควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดแล้วทาด้วยยาฆ่าเชื้อ โรคฉี่หนู หรือ เลปโตสไปโรสิส เป็นโรคที่ติดต่อได้จากสัตว์สู่คนมีหนูเป็นพาหะนำโรค ควรสวมรองเท้าบู๊ทยางกันน้ำ หากต้องลุยน้ำย่ำโคลนต้องรีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดโดยเร็วที่สุด


นอกจากนี้ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกทันที เก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิด ดูแลที่พักให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนู เก็บกวาดทิ้งขยะไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย การป้องกันควรดื่มและใช้น้ำที่สะอาด ล้างมือทุกครั้งก่อนทานอาหารและหลังจากเข้าส้วม ทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอมเพราะแมลงวันเป็นพาหะนำโรค เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ