แนะวิธีดูแลตนเอง…ป้องกันโรคบิด

ที่มา: โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

                         โรคบิดเป็นอาการติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินอาหารของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือโปรโตซัวที่ทำให้เกิดอาการ ดังนี้ ท้องเสีย ถ่ายเหลว ร่วมกับมีไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเบ่งเวลาถ่ายอุจจาระ มีอาการเหมือนถ่ายไม่สุด ในเด็กอาจพบอาการชักร่วมด้วย ผู้ป่วยที่อาการชัดเจนจะถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือมูกเลือด

วิธีปรับพฤติกรรมง่าย ๆ ลดเสี่ยงโรคบิด

  1. ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนการปรุงอาหารและก่อนรับประทานอาหาร โดยเฉพาะหลังการเข้าห้องน้ำ
  2. ดื่มน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุก หรือน้ำดื่มบรรจุขวดูที่ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน ไม่ดื่มน้ำคลองหรือน้ำบ่อแบบดับ ๆ และไม่รับประทานน้ำแข็งที่เตรียมไม่สะอาด
  3. รับประทานอาหารปรุงสุกในขณะที่ยังร้อนอยู่ อาหารบรรจุสำเร็จควรอุ่นอาหารให้ร้อนจัดก่อนการรับประทานทุกครั้ง
  4. เลือกอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย นมที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ หรือผักและพลไม้ควรล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง
  5. เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลงวัน หนู หรือสัตว์อื่น ๆ
  6. ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมแม่ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันโรค
  7. ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ อย่าถ่ายลงคลองหรือตามพื้นดิน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค
  8. ทิ้งขยะในถังขยะที่มีฝาปิด และกำจัดขยะอย่างสม่ำเสมอ

                        อย่างไรก็ตาม…การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน รับประทานอาหารถูกวิธี เพื่ออนามัยที่ดี ลดเสี่ยงปัญหาทางสุขภาพ

สามารถติดตามบทความได้ที่…https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/117001

Shares:
QR Code :
QR Code